Codul Penal Titlul IV

TITLUL IV

ÎNLOCUIREA RASPUNDERII PENALE

Art. 90

Conditiile înlocuirii

Instanta poate dispune înlocuirea raspunderii penale cu raspunderea care atrage o sanctiune cu caracter administrativ, daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii:

a) pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea savârsita este închisoarea de cel mult un an sau amenda ori s-au savârsit infractiunile prevazute în art. 208, 213, art. 215 alin. 1, art. 2151alin. 1, art. 217 alin. 1, art. 219 alin. 1, daca valoarea pagubei nu depaseste 10 lei sau infractiunea prevazuta în art. 249, daca valoarea pagubei nu depaseste 50 lei;

b) fapta, în continutul ei concret si în împrejurarile în care a fost savârsita, prezinta un grad de pericol social redus si nu a produs urmari grave;

c) paguba pricinuita prin infractiune a fost integral reparata pâna la pronuntarea hotarârii;

d) din atitudinea faptuitorului dupa savârsirea infractiunii rezulta ca acesta regreta fapta;

e) sunt suficiente date ca faptuitorul poate fi îndreptat fara a i se aplica o pedeapsa.

Înlocuirea raspunderii penale nu se poate dispune daca faptuitorul a mai fost anterior condamnat sau i s-au mai aplicat de doua ori sanctiuni cu caracter administrativ. Condamnarea se considera inexistenta în situatiile prevazute în art. 38.

modificat de

Lege nr. 278/2006 – pentru modificarea si completarea Codului penal, precum si pentru modificarea si completarea altor legi din 4 iulie 2006, M. Of. 601/2006;

Art. 91

Sanctiunile cu caracter administrativ

Când instanta dispune înlocuirea raspunderii penale, aplica una dintre urmatoarele sanctiuni cu caracter administrativ:

a) mustrarea;

b) mustrarea cu avertisment;

c) amenda de la 10 lei la 1.000 lei.

modificat de

Lege nr. 278/2006 – pentru modificarea si completarea Codului penal, precum si pentru modificarea si completarea altor legi din 4 iulie 2006, M. Of. 601/2006;

Ordonanta de urgenta nr. 207/2000 – privind modificarea si completarea Codului penal si a Codului de procedura penala din 15 noiembrie 2000, M. Of. 594/2000;

Art. 92

Abrogat.

Art. 93

Abrogat.

Art. 94

Abrogat.

Art. 95

Abrogat.

Art. 96

Abrogat.

Art. 97

em>Abrogat.

Art. 98

Înlocuirea în caz de pluralitate de infractori sau de infractiuni

În caz de participatie, înlocuirea raspunderii penale poate avea loc numai pentru acei faptuitori fata de care sunt îndeplinite conditiile prevazute în prezentul titlu.

Înlocuirea raspunderii penale poate fi dispusa si în cazul concursului de infractiuni, daca pentru fiecare infractiune aflata în concurs sunt îndeplinite conditiile de înlocuire a raspunderii penale.