Codul Penal – Partea Speciala – Titlul X

TITLUL XI

INFRACTIUNI CONTRA PACII SI OMENIRII

Art. 356

Propaganda pentru razboi

Propaganda pentru razboi, raspândirea de stiri tendentioase sau inventate, de natura sa serveasca atâtarii la razboi, sau orice alte manifestari în favoarea dezlantuirii unui razboi, savârsite prin grai, scris, radio, televiziune, cinematograf sau prin alte asemenea mijloace, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 357

Genocidul

Savârsirea în scopul de a distruge în întregime sau în parte o colectivitate sau un grup national, etnic, rasial sau religios, a vreuneia dintre urmatoarele fapte:

a) uciderea membrilor colectivitatii sau grupului;

b) vatamarea grava a integritatii fizice sau mintale a membrilor colectivitatii sau grupului;

c) supunerea colectivitatii ori grupului la conditii de existenta sau tratament de natura sa duca la distrugere fizica;

d) luarea de masuri tinzând la împiedicarea nasterilor în sânul colectivitatii sau grupului;

e) transferarea fortata a copiilor apartinând unei colectivitati sau unui grup, în alta colectivitate sau în alt grup,

se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Daca fapta este savârsita în timp de razboi, pedeapsa este detentiunea pe viata.

Întelegerea în vederea savârsirii infractiunii de genocid se pedepseste cu închisoare de la 5 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 358

Tratamentele neomenoase

Supunerea la tratamente neomenoase a ranitilor ori bolnavilor, a membrilor personalului civil sanitar sau al Crucii Rosii ori al organizatiilor asimilate acesteia, a naufragiatilor, a prizonierilor de razboi si în general a oricarei alte persoane cazute sub puterea adversarului, ori supunerea acestora la experiente medicale sau stiintifice care nu sunt justificate de un tratament medical în interesul lor, se pedepseste cu închisoare de la 5 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza savârsirea fata de persoanele aratate în alineatul precedent a vreuneia dintre urmatoarele fapte:

a) constrângerea de a servi în fortele armate ale adversarului;

b) luarea de ostateci;

c) deportarea;

d) dislocarea sau lipsirea de libertate fara temei legal;

e) condamnarea sau executia fara o judecata prealabila efectuata de catre un tribunal constituit în mod legal si care sa fi judecat cu respectarea garantiilor judiciare fundamentale prevazute de lege.

Torturarea, mutilarea sau exterminarea celor prevazuti în alin. 1 se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Daca faptele prevazute în prezentul articol sunt savârsite în timp de razboi, pedeapsa este detentiunea pe viata.

Art. 359

Distrugerea unor obiective si însusirea unor bunuri

Distrugerea în întregime sau în parte:

a) a cladirilor, a oricaror alte constructii sau a navelor care servesc de spitale;

b) a mijloacelor de transport de orice fel afectate unui serviciu sanitar sau de Cruce Rosie, ori al organizatiilor asimilate acesteia, pentru transportul ranitilor, bolnavilor, materialelor sanitare sau al materialelor Crucii Rosii ori ale organizatiilor asimilate acesteia;

c) a depozitelor de materiale sanitare,

daca toate acestea poarta semnele distinctive reglementare, se pedepseste cu închisoare de la 5 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza însusirea sub orice forma, nejustificata de o necesitate militara si savârsita în proportii mari, a mijloacelor sau materialelor destinate pentru ajutorul ori îngrijirea ranitilor sau bolnavilor cazuti sub puterea adversarului.

Tot astfel se sanctioneaza distrugerea în întregime sau în parte, ori însusirea sub orice forma, nejustificata de vreo necesitate militara si savârsita în proportii mari, a oricaror alte bunuri.

Art. 360

Distrugerea, jefuirea sau însusirea unor valori culturale

Distrugerea sub orice forma, fara necesitate militara, de monumente sau constructii care au o valoare artistica, istorica ori arheologica, de muzee, mari biblioteci, arhive de valoare istorica sau stiintifica, opere de arta, manuscrise, carti de valoare, colectii stiintifice sau colectii importante de carti, de arhive, ori de reproduceri ale bunurilor de mai sus si în general a oricaror valori culturale ale popoarelor, se pedepseste cu închisoare de la 5 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza jefuirea sau însusirea sub orice forma a vreuneia dintre valorile culturale aratate în prezentul articol, de pe teritoriile aflate sub ocupatie militara.

Art. 361

Sanctionarea tentativei, tainuirii si favorizarii

Tentativa infractiunilor prevazute în prezentul titlu se pedepseste.

Tainuirea si favorizarea privitoare la infractiunile din acest titlu se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani.

Tainuirea si favorizarea savârsite de sot sau de o ruda apropiata în cazul infractiunilor prevazute în art. 357 si 358 alin. 3 si 4 se pedepsesc. Limitele pedepsei prevazute în alin. 2 se reduc la jumatate, iar în cazul celorlalte infractiuni, tainuirea si favorizarea nu se pedepsesc.

DISPOZITII FINALE

Art. 362

Dispozitiile din partea generala a acestui cod se aplica si faptelor sanctionate penal prin legi speciale, afara de cazul când legea dispune altfel.

Art. 363

Prezentul cod intra în vigoare la data de 1 ianuarie 1969.

NOTA:

Potrivit art. II alin. 1 din Legea nr. 140/1996, dispozitiile prevazute în aceasta lege referitoare la liberarea conditionata nu se aplica celor condamnati definitiv înainte de intrarea în vigoare a legii, cu exceptia celor care s-au sustras de la executare.

Potrivit art. II alin. 2 din Legea nr. 140/1996, dispozitiile art. 39 alin. 6 din Codul penal sunt aplicabile si în cazul în care condamnarea la pedeapsa cu moartea a fost comutata sau înlocuita cu pedeapsa detentiunii pe viata sau cu pedeapsa închisorii.