Codul Penal – Partea Speciala – Titlul X

TITLUL X

INFRACTIUNI CONTRA CAPACITATII DE APARARE A ROMÂNIEI

Capitolul I

INFRACTIUNI SAVÂRSITE DE MILITARI

Sectiunea I

Infractiuni contra ordinii si disciplinei militare

Art. 331

Absenta nejustificata

Absenta nejustificata de la unitate sau serviciu, care a depasit 24 de ore dar nu mai mult de 3 zile, a militarului, în termen sau concentrat, pâna la gradul de sergent inclusiv, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 1 an.

Pedeapsa aplicata militarului în termen se executa într-o închisoare militara.

În timp de razboi, absenta nejustificata a oricarui militar de la unitate sau serviciu, care a depasit 4 ore, dar nu mai mult de 24 de ore, se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani.

Art. 332

Dezertarea

Absenta nejustificata de la unitate sau serviciu, care depaseste 3 zile, a oricarui militar, se pedepseste cu închisoare de la unu la 7 ani.

În timp de razboi, absenta nejustificata a oricarui militar de la unitate sau serviciu, care a depasit 24 de ore, se pedepseste cu închisoare de la 3 la 12 ani.

Art. 333

Calcarea de consemn

Calcarea regulilor serviciului de garda, de paza, de însotire sau de securitate, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 1 an.

Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si parasirea comenzii sau oricarui alt post de catre militar.

Calcarea consemnului de catre santinela aflata în serviciu de garda sau de paza pe lânga depozitele de armament, munitii sau materiale explozive, la frontiera ori în alte posturi de un deosebit interes militar sau de stat, ori daca fapta ar fi putut avea urmari grave, se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani.

Faptele de mai sus savârsite în timp de razboi se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 12 ani.

Art. 334

Insubordonarea

Refuzul de a executa un ordin cu privire la îndatoririle de serviciu se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 2 ani.

Daca fapta este savârsita de un ofiter, de un maistru militar sau subofiter, de un militar angajat, de doi sau mai multi militari împreuna ori în fata trupei adunate sau daca fapta are urmari grave, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani.

În timp de razboi, pedeapsa pentru fapta prevazuta în alin. 1 este închisoarea de la 2 la 7 ani, iar pentru fapta prevazuta în alin. 2, de la 3 la 12 ani.

Art. 335

Lovirea superiorului

Lovirea superiorului de catre inferior sau a sefului de catre subordonat se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la un an.

Daca fapta prevazuta în alin. 1 a fost savârsita în timp de razboi, maximul pedepsei se sporeste cu 2 ani.

modificat de

Lege nr. 278/2006 – pentru modificarea si completarea Codului penal, precum si pentru modificarea si completarea altor legi din 4 iulie 2006, M. Of. 601/2006;

Art. 336

Lovirea inferiorului

Lovirea inferiorului sau subordonatului de catre un superior sau sef se pedepseste cu închisoare de la o luna la un an.

Dispozitiile alin. 1 nu se aplica în timp de razboi, daca fapta a fost determinata de o necesitate militara.

modificat de

Lege nr. 278/2006 – pentru modificarea si completarea Codului penal, precum si pentru modificarea si completarea altor legi din 4 iulie 2006, M. Of. 601/2006;

Art. 337

Punerea în miscare a actiunii penale

Actiunea penala pentru infractiunile prevazute în art. 331–334 se pune în miscare numai la sesizarea comandantului.

modificat de

Lege nr. 278/2006 – pentru modificarea si completarea Codului penal, precum si pentru modificarea si completarea altor legi din 4 iulie 2006, M. Of. 601/2006;

Sectiunea II

Infractiuni pe câmpul de lupta

Art. 338

Capitularea

Predarea în mâinile inamicului de catre comandant a fortelor militare pe care le comanda, lasarea în mâinile dusmanului, distrugerea sau aducerea în stare de neîntrebuintare de catre comandant a mijloacelor de lupta sau a altor mijloace necesare pentru purtarea razboiului, fara ca aceasta sa fi fost determinata de conditiile de lupta, se pedepsesc cu detentiune pe viata sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Tentativa se pedepseste.

Art. 339

Parasirea câmpului de lupta

Parasirea câmpului de lupta sau refuzul de a actiona, savârsite în timpul luptei, ori predarea în captivitate, sau savârsirea altor asemenea fapte de natura a servi cauza dusmanului, se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Tentativa se pedepseste.

Sectiunea III

Infractiuni specifice aviatiei si marinei militare

Art. 340

Zborul neautorizat

Zborul cu o aeronava apartinând fortelor armate ale statului român, fara prealabila autorizare, precum si nerespectarea regulilor de zbor, daca prin aceasta se pericliteaza securitatea zborului în spatiul aerian sau a aeronavei, se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani.

Daca fapta prevazuta în alineatul precedent a cauzat urmari grave, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani, iar daca a cauzat un dezastru, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 341

Parasirea navei

Parasirea unei nave militare în caz de naufragiu, de catre comandant, mai înainte de a-si fi exercitat pâna la capat îndatoririle de serviciu, precum si de catre orice persoana ce face parte din echipajul navei, fara ordinul comandantului, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

Aceeasi fapta savârsita în timp de razboi se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 342

Parasirea comenzii

Parasirea comenzii de catre comandantul unei nave sau al unei grupari de nave militare, în situatii ce ar fi putut periclita nava sau navele militare ori echipajul acestora, se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani.

În cazul în care parasirea comenzii s-a savârsit în timpul luptei, de catre comandantul unei nave sau al unei grupari de nave militare, pedeapsa este detentiunea pe viata sau închisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 343

Neluarea masurilor necesare în operatiile navale

Fapta comandantului unei nave militare sau grupari de nave militare care fara a fi fost oprit prin vreun ordin, sau fara a fi fost împiedicat de misiunea speciala pe care o avea, nu ia masurile necesare sa atace, sa lupte împotriva dusmanului, sa ajute o nava a statului român sau a unei tari aliate urmarita de dusman ori angajata în lupta, sau nu ia masurile necesare pentru a distruge un convoi dusman, ori nu urmareste navele de razboi sau comerciale ale dusmanului, se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 344

Coborârea pavilionului

Coborârea pavilionului în timpul luptei, în scopul de a servi cauza dusmanului, savârsita de catre comandantul unei nave militare sau al unei grupari de nave militare, precum si de catre orice alta persoana ambarcata, se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 345

Coliziunea

Fapta comandantului unei nave militare sau a oricarei persoane aflate la bordul navei, prin care s-a cauzat, din culpa, o coliziune sau punerea pe uscat a navei, daca fapta a avut ca urmare avarierea grava a navei sau alte urmari grave, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

În cazul în care fapta prevazuta în alineatul precedent a fost savârsita cu intentie, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

În timp de razboi, fapta prevazuta în alin. 2 se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 346

Sanctionarea tentativei

Tentativa infractiunilor prevazute în art. 340, 341, 342, 344 si 345 alin. 2 si 3 se pedepseste.

Art. 347

Infractiuni privitoare la aeronave

Dispozitiile art. 341–346 se aplica în mod corespunzator si în ce priveste aeronavele militare.

Capitolul II

INFRACTIUNI SAVÂRSITE DE MILITARI SAU DE CIVILI

Art. 348

Sustragerea de la serviciul militar

Fapta persoanei care îsi provoaca vatamari integritatii corporale sau sanatatii, simuleaza o boala sau infirmitate, foloseste înscrisuri false sau orice alte mijloace, în scopul de a se sustrage de la serviciul militar, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani, iar în timp de razboi cu închisoare de la 3 la 10 ani.

Actiunea penala se pune în miscare numai la sesizarea comandantului.

Art. 349

Defetismul

Raspândirea sau publicarea în timp de razboi de zvonuri sau informatii false exagerate sau tendentioase relative la situatia economica si politica a tarii, la starea morala a populatiei în legatura cu declararea si mersul razboiului, precum si savârsirea altor ase menea fapte de natura sa slabeasca rezistenta morala a populatiei, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 350

Jefuirea celor cazuti pe câmpul de lupta

Jefuirea pe câmpul de lupta a mortilor sau ranitilor de obiectele aflate asupra lor se pedepseste cu închisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza fapta aratata în alineatul precedent, care, fara sa fie savârsita pe câmpul de lupta, este urmarea unor operatii de razboi.

Art. 351

Folosirea emblemei Crucii Rosii în timpul operatiilor militare

Folosirea, fara drept, în timp de razboi si în legatura cu operatiile militare, a emblemei ori denumirii de „Crucea Rosie“ sau a celor asimilate acesteia, se pedepseste cu închisoare de la 3 la 7 ani.

Art. 352

Sustragerea de la rechizitii militare

Refuzul nejustificat de a pune la dispozitia fortelor armate bunurile legal rechizitionate, sustragerea de la îndeplinirea acestor obligatii, ori nedeclararea la recensamânt a bunurilor supuse rechizitionarii, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani.

În cazul când fapta se savârseste în timp de razboi, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 5 ani.

Capitolul III

INFRACTIUNI SAVÂRSITE DE CIVILI

Art. 353

Sustragerea de la recrutare

Sustragerea de la recrutare în timp de razboi se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani.

modificat de

Lege nr. 278/2006 – pentru modificarea si completarea Codului penal, precum si pentru modificarea si completarea altor legi din 4 iulie 2006, M. Of. 601/2006;

Art. 354

Neprezentarea la încorporare sau concentrare

Neprezentarea la încorporare sau concentrare ori neprezentarea celor încorporati sau concentrati la unitatea unde au fost repartizati, în timp de mobilizare sau razboi, în termenul precizat în ordin, se pedepseste cu închisoare de la 3 la 10 ani.

Termenul de prezentare prevazut în alineatul precedent se prelungeste cu 10 zile, în cazul în care cei chemati la mobilizare sau concentrare se afla în strainatate.

modificat de

Lege nr. 278/2006 – pentru modificarea si completarea Codului penal, precum si pentru modificarea si completarea altor legi din 4 iulie 2006, M. Of. 601/2006;

Art. 355

Punerea în miscare a actiunii penale

Actiunea penala pentru infractiunile prevazute în prezentul capitol se pune în miscare numai la sesizarea comandantului.