Codul Penal – Partea Speciala – Titlul VIII

TITLUL VIII

INFRACTIUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU ANUMITE ACTIVITATI ECONOMICE

Art. 295

Specula

Savârsirea uneia dintre urmatoarele fapte:

a) cumpararea în scop de revânzare a produselor industriale sau agricole care potrivit dispozitiilor legale nu pot face obiectul comertului particular;

b) cumpararea de produse industriale sau agricole, în scop de prelucrare în vederea revânzarii, daca ceea ce ar rezulta din prelucrare nu poate face, potrivit dispozitiilor legale, obiectul comertului particular;

c)Abrogat;

d)Abrogat,

se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

Art. 296

Înselaciunea la masuratoare

Înselarea prin folosirea unui instrument de masurat inexact ori prin folosirea frauduloasa a unui instrument de masurat exact se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 5 ani.

Tentativa se pedepseste.

Art. 297

Înselaciunea cu privire la calitatea marfurilor

Falsificarea ori substituirea de marfuri sau orice alte produse, precum si expunerea spre vânzare sau vânzarea de asemenea bunuri, cunoscând ca sunt falsificate ori substituite, se pedepsesc cu închisoare de la unu la 7 ani.

Daca marfurile sau produsele au devenit, prin falsificare sau substituire, vatamatoare sanatatii, sunt aplicabile dispozitiile art. 313.

Tentativa se pedepseste.

modificat de

Ordonanta de urgenta nr. 93/2002 – pentru modificarea si completarea Codului penal din 20 iunie 2002, M. Of. 453/2002;

Art. 298

Divulgarea secretului economic

Divulgarea unor date sau informatii care nu sunt destinate publicitatii, de catre cel care le cunoaste datorita atributiilor de serviciu, daca fapta este de natura sa produca pagube, se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Daca fapta prevazuta în alineatul precedent este savârsita de alta persoana, oricare ar fi modul prin care a ajuns sa cunoasca datele sau informatiile, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 5 ani.

Art. 299

Contrafacerea obiectului unei inventii

Contrafacerea sau folosirea, fara drept, a obiectului unei inventii se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Art. 300

Punerea în circulatie a produselor contrafacute

Punerea în circulatie a produselor realizate ca urmare a contrafacerii sau folosirii fara drept a obiectului unei inventii se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 3 ani.

Art. 301

Concurenta neloiala

Fabricarea ori punerea în circulatie a produselor care poarta denumiri de origine ori indicatii de provenienta false, precum si aplicarea pe produsele puse în circulatie de mentiuni false privind brevetele de inventii, ori folosirea unor nume comerciale sau a denumirilor organizatiilor de comert ori industriale, în scopul de a induce în eroare pe beneficiari, se pedepsesc cu închisoare de la o luna la 2 ani sau cu amenda.

Art. 302

Nerespectarea dispozitiilor privind operatii de import sau export

Efectuarea, fara autorizatie, a oricaror acte sau fapte care potrivit dispozitiilor legale sunt considerate operatiuni de import, export sau tranzit, se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Art. 3021

Deturnarea de fonduri

Schimbarea destinatiei fondurilor banesti sau a resurselor materiale, fara respectarea prevederilor legale, daca fapta a cauzat o perturbare a activitatii economico-financiare sau a produs o paguba unui organ ori unei institutii de stat sau unei alte unitati dintre cele la care se refera art. 145, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

Daca fapta prevazuta la alin. 1 a avut consecinte deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 3022

Nerespectarea dispozitiilor privind importul de deseuri si reziduuri

Efectuarea oricaror operatiuni de import de deseuri ori reziduuri de orice natura sau de alte marfuri periculoase pentru sanatatea populatiei si pentru mediul înconjurator, precum si introducerea, în orice mod, sau tranzitarea acestora pe teritoriul tarii, fara respectarea dispozitiilor legale, se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Daca faptele prevazute în alineatul precedent au pus în pericol sanatatea sau integritatea corporala a unui numar mare de persoane, au avut vreuna din urmarile aratate în art. 182 ori au cauzat o paguba materiala importanta, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi, iar în cazul în care s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane ori pagube importante economiei nationale, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Tentativa se pedepseste.