Codul Penal – Partea Speciala – Titlul V

TITLUL V

INFRACTIUNI CONTRA AUTORITATII

Art. 236

Ofensa adusa unor însemne

Orice manifestare prin care se exprima dispret pentru însemnele României se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Manifestarea prin care se exprima dispret pentru emblemele sau semnele de care se folosesc autoritatile se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amenda.

Art. 2361

Defaimarea tarii sau a natiunii

Abrogat.

modificat de

Lege nr. 278/2006 – pentru modificarea si completarea Codului penal, precum si pentru modificarea si completarea altor legi din 4 iulie 2006, M. Of. 601/2006;

Art. 237

Abrogat.

Art. 238

Ofensa adusa autoritatii

Abrogat.

modificat de

Ordonanta de urgenta nr. 58/2002 – privind modificarea si completarea unor dispozitii din Codul penal referitoare la infractiuni contra demnitatii si infractiuni contra autoritatii, precum si a unor dispozitii din Codul de procedura penala din 23 mai 2002, M. Of. 351/2002;

Art. 239

Ultrajul

Amenintarea savârsita nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directa contra unui functionar public care îndeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, aflat în exercitiul functiunii ori pentru fapte îndeplinite în exercitiul functiunii, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.

Lovirea sau orice acte de violenta, savârsite împotriva unui functionar public care îndeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, aflat în exercitiul functiunii ori pentru fapte îndeplinite în exercitiul functiunii, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Vatamarea corporala, savârsita împotriva unui functionar public care îndeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, aflat în exercitiul functiunii ori pentru fapte îndeplinite în exercitiul functiunii, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 6 ani.

Vatamarea corporala grava, savârsita împotriva unui functionar public care îndeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, aflat în exercitiul functiunii ori pentru fapte îndeplinite în exercitiul functiunii, se pedepseste cu închisoare de la 3 la 12 ani.

modificat de

Ordonanta de urgenta nr. 198/2008 – privind modificarea si completarea Codului penal din 4 decembrie 2008, M. Of. 824/2008;

Lege nr. 278/2006 – pentru modificarea si completarea Codului penal, precum si pentru modificarea si completarea altor legi din 4 iulie 2006, M. Of. 601/2006;

Ordonanta de urgenta nr. 58/2002 – privind modificarea si completarea unor dispozitii din Codul penal referitoare la infractiuni contra demnitatii si infractiuni contra autoritatii, precum si a unor dispozitii din Codul de procedura penala din 23 mai 2002, M. Of. 351/2002;

Ordonanta de urgenta nr. 58/2002 – privind modificarea si completarea unor dispozitii din Codul penal referitoare la infractiuni contra demnitatii si infractiuni contra autoritatii, precum si a unor dispozitii din Codul de procedura penala din 23 mai 2002, M. Of. 351/2002;

Art. 2391

Cazuri speciale de pedepsire

În cazul infractiunilor prevazute de art. 180–183, art. 189 si art. 193, savârsite împotriva sotului sau a unei rude apropiate a uneia dintre persoanele prevazute în art. 239 alin. 5, în scop de intimidare sau de razbunare în legatura cu exercitarea de catre aceste persoane a atributiilor de serviciu, limitele pedepsei se majoreaza cu jumatate.

modificat de

Ordonanta de urgenta nr. 198/2008 – privind modificarea si completarea Codului penal din 4 decembrie 2008, M. Of. 824/2008;

Lege nr. 278/2006 – pentru modificarea si completarea Codului penal, precum si pentru modificarea si completarea altor legi din 4 iulie 2006, M. Of. 601/2006;

Ordonanta de urgenta nr. 58/2002 – privind modificarea si completarea unor dispozitii din Codul penal referitoare la infractiuni contra demnitatii si infractiuni contra autoritatii, precum si a unor dispozitii din Codul de procedura penala din 23 mai 2002, M. Of. 351/2002;

Art. 240

Uzurparea de calitati oficiale

Folosirea fara drept a unei calitati oficiale, însotita sau urmata de îndeplinirea vreunui act legat de acea calitate, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Art. 241

Portul nelegal de decoratii sau semne distinctive

Purtarea, fara drept, de decoratii, de uniforme sau de semne distinctive ale unui organ de stat, se pedepseste cu închisoare de la o luna la 3 luni sau cu amenda.

Purtarea, fara drept, de uniforme, grade sau insigne militare, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Daca fapta prevazuta în alineatul precedent se savârseste în timp de razboi, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani.

Art. 242

Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri

Sustragerea ori distrugerea unui dosar, registru, document sau orice alt înscris care se afla în pastrarea ori în detinerea unui organ sau unei institutii de stat ori a unei alte unitati din cele la care se refera art. 145 se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 5 ani.

Distrugerea din culpa a vreunuia dintre înscrisurile prevazute în alineatul precedent, care prezinta o valoare artistica, stiintifica, istorica, arhivistica sau o alta asemenea valoare, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Daca faptele prevazute în alin. 1 si 2 sunt savârsite de un functionar public în exercitiul atributiilor de serviciu, maximul pedepselor prevazute în aceste alineate se majoreaza cu un an.

Tentativa infractiunii prevazute în alin. 1 se pedepseste.

Art. 243

Ruperea de sigilii

Înlaturarea ori distrugerea unui sigiliu legal aplicat se pedepseste cu închisoare de la o luna la 1 an sau cu amenda.

Daca fapta a fost savârsita de custode, pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda.

Art. 244

Sustragerea de sub sechestru

Sustragerea unui bun care este legal sechestrat se pedepseste cu închisoare de la o luna la 1 an sau cu amenda.

Daca fapta a fost savârsita de custode, pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda.

Art. 245

Abrogat.