Codul Penal – Partea Speciala – Titlul IX

TITLUL IX

INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALA

Capitolul I

INFRACTIUNI CONTRA FAMILIEI

Art. 303

Bigamia

Încheierea unei noi casatorii de catre o persoana casatorita se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani.

Persoana necasatorita care se casatoreste cu o persoana pe care o stie casatorita se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Faptele prevazute în prezentul articol nu se sanctioneaza daca prima sau cea de-a doua casatorie este declarata nula pentru alt motiv decât bigamia.

Art. 304

Adulterul

Abrogat.

modificat de

Lege nr. 278/2006 – pentru modificarea si completarea Codului penal, precum si pentru modificarea si completarea altor legi din 4 iulie 2006, M. Of. 601/2006;

Art. 305

Abandonul de familie

Savârsirea de catre persoana care are obligatia legala de întretinere, fata de cel îndreptatit la întretinere, a uneia dintre urmatoarele fapte:

a) parasirea, alungarea sau lasarea fara ajutor, expunându-l la suferinte fizice sau morale;

b) neîndeplinirea cu rea-credinta a obligatiei de întretinere prevazute de lege;

c) neplata cu rea-credinta, timp de doua luni, a pensiei de întretinere stabilite pe cale judecatoreasca,

se pedepseste, în cazurile prevazute la lit. a) si b), cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda, iar în cazul prevazut la lit. c), cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amenda.

Actiunea penala se pune în miscare la plângerea prealabila a persoanei vatamate.

Împacarea partilor înlatura raspunderea penala.

Daca partile nu s-au împacat, dar în cursul judecatii inculpatul îsi îndeplineste obligatiile, instanta, în cazul când stabileste vinovatia, pronunta împotriva inculpatului o condamnare cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei, chiar daca nu sunt îndeplinite conditiile prevazute în art. 81.

Revocarea suspendarii conditionate nu are loc decât în cazul când, în cursul termenului de încercare, condamnatul savârseste din nou infractiunea de abandon de familie.

modificat de

Lege nr. 197/2000 – pentru modificarea si completarea unor dispozitii din Codul penal din 13 noiembrie 2000, M. Of. 568/2000;

Art. 306

Relele tratamente aplicate minorului

Punerea în primejdie grava, prin masuri sau tratamente de orice fel, a dezvoltarii fizice, intelectuale sau morale a minorului, de catre parinti sau de catre orice persoana careia minorul i-a fost încredintat spre crestere si educare, se pedepseste cu închisoare de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

modificat de

Ordonanta de urgenta nr. 143/2002 – pentru modificarea si completarea unor dispozitii din Codul penal si unele legi speciale, în vederea ocrotirii minorilor împotriva abuzurilor sexuale din 24 octombrie 2002, M. Of. 804/2002;

Lege nr. 197/2000 – pentru modificarea si completarea unor dispozitii din Codul penal din 13 noiembrie 2000, M. Of. 568/2000;

Art. 307

Nerespectarea masurilor privind încredintarea minorului

Retinerea de catre un parinte a copilului sau minor, fara consimtamântul celuilalt parinte sau al persoanei careia i-a fost încredintat minorul potrivit legii, se pedepseste cu închisoare de la o luna la 3 luni sau cu amenda.

Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza fapta persoanei careia i s-a încredintat minorul prin hotarâre judecatoreasca, spre crestere si educare, de a împiedica în mod repetat pe oricare dintre parinti sa aiba legaturi personale cu minorul, în conditiile stabilite de parti sau de catre organul competent.

Actiunea penala se pune în miscare la plângerea prealabila a persoanei vatamate.

Împacarea partilor înlatura raspunderea penala.

Capitolul II

INFRACTIUNI CONTRA SANATATII PUBLICE

Art. 308

Zadarnicirea combaterii bolilor

Nerespectarea masurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor molipsitoare, daca a avut ca urmare raspândirea unei asemenea boli, se pedepseste cu închisoare de la o luna la 2 ani sau cu amenda.

Art. 309

Contaminarea venerica si transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit

Transmiterea unei boli venerice prin raport sexual, prin relatii sexuale între persoane de acelasi sex sau prin acte de perversiune sexuala, de catre o persoana care stie ca sufera de o astfel de boala, se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani.

Transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit – SIDA – de catre o persoana care stie ca sufera de aceasta boala se pedepseste cu închisoare de la 5 la 15 ani.

Instanta de judecata va dispune masura de siguranta a obligarii la tratament medical.

Art. 3091

Sustragerea de la tratament medical

Sustragerea de la executarea masurii de siguranta a obligarii la tratament medical, în cazul infractiunii de contaminare venerica, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amenda.

Art. 310

Raspândirea bolilor la animale sau plante

Nerespectarea masurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor molipsitoare la animale sau plante ori a daunatorilor, daca a avut ca urmare raspândirea unei asemenea boli ori a daunatorilor sau alte urmari grave, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda.

modificat de

Lege nr. 169/2002 – privind modificarea si completarea Codului penal, a Codului de procedura penala si a unor legi speciale din 10 aprilie 2002, M. Of. 261/2002;

Art. 311

Infectarea apei

Infectarea prin orice mijloace a surselor si retelelor de apa, daca este daunatoare sanatatii oamenilor, animalelor sau plantelor, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amenda.

modificat de

Lege nr. 169/2002 – privind modificarea si completarea Codului penal, a Codului de procedura penala si a unor legi speciale din 10 aprilie 2002, M. Of. 261/2002;

Art. 312

Traficul de stupefiante

Abrogat.

modificat de

Lege nr. 143/2000 – privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri din 26 iulie 2000, M. Of. 362/2000;

Art. 313

Falsificarea de alimente sau alte produse

Prepararea de alimente ori bauturi falsificate, alterate sau interzise consumului, vatamatoare sanatatii, expunerea spre vânzare sau vânzarea unor astfel de alimente sau bauturi, cunoscând ca sunt falsificate sau alterate ori interzise consumului, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani.

Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza falsificarea sau substituirea altor marfuri sau produse, daca prin falsificare sau substituire acestea au devenit vatamatoare sanatatii.

Punerea în consum public de carne sau produse din carne, provenite din taieri de animale sustrase controlului veterinar, daca a avut ca urmare îmbolnavirea unei persoane, se pedepseste cu închisoare de la 3 la 10 ani, iar daca a avut ca urmare moartea, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Daca prin faptele prevazute în alin. 1 sau 2 s-au produs vatamari uneia sau mai multor persoane care necesita pentru vindecare îngrijiri medicale de cel mult 20 de zile, pedeapsa este închisoarea de la 4 la 12 ani si interzicerea unor drepturi, iar daca necesita îngrijiri medicale de cel mult 60 de zile, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.

În cazul în care prin faptele prevazute în alin. 1 sau 2 s-au produs vatamari uneia sau mai multor persoane care necesita pentru vindecare mai mult de 60 de zile de îngrijiri medicale ori vreuna din consecintele prevazute în art. 182 alin. 1, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi, iar daca a avut ca urmare moartea, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Tentativa infractiunilor prevazute la alin. 1 si 2 se pedepseste.

modificat de

Ordonanta de urgenta nr. 93/2002 – pentru modificarea si completarea Codului penal din 20 iunie 2002, M. Of. 453/2002;

Capitolul III

INFRACTIUNI PRIVITOARE LA ASISTENTA CELOR ÎN PRIMEJDIE

Art. 314

Punerea în primejdie a unei persoane în neputinta de a se îngriji

Parasirea, alungarea sau lasarea fara ajutor, în orice mod, a unui copil sau a unei persoane care nu are putinta de a se îngriji, de catre acela care o are sub paza sau îngrijire, punându-i în pericol iminent viata, sanatatea sau integritatea corporala, se pedepseste cu închisoare de la unu la 3 ani.

Este aparata de pedeapsa persoana care, dupa savârsirea faptei, îsi reia de buna-voie îndatoririle.

modificat de

Lege nr. 197/2000 – pentru modificarea si completarea unor dispozitii din Codul penal din 13 noiembrie 2000, M. Of. 568/2000;

Art. 315

Lasarea fara ajutor

Omisiunea de a da ajutorul necesar sau de a înstiinta autoritatea, de catre cel care a gasit o persoana a carei viata, sanatate sau integritate corporala este în primejdie si care este lipsita de putinta de a se salva, se pedepseste cu închisoare de la o luna la 1 an sau cu amenda.

Art. 316

Lasarea fara ajutor prin omisiunea de înstiintare

Neînstiintarea autoritatii de catre cel ce gaseste o persoana abandonata sau pierduta, care are nevoie de ajutor, fiindu-i pusa în pericol viata, sanatatea ori integritatea corporala, se pedepseste cu închisoare de la o luna la 6 luni sau cu amenda.

Capitolul IV

ALTE INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELATII PRIVIND CONVIETUIREA SOCIALA

Art. 317

Instigarea la discriminare

Instigarea la ura pe temei de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, gen, orientare sexuala, opinie, apartenenta politica, convingeri, avere, origine sociala, vârsta, dizabilitate, boala cronica necontagioasa sau infectie HIV/SIDA se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

modificat de

Lege nr. 278/2006 – pentru modificarea si completarea Codului penal, precum si pentru modificarea si completarea altor legi din 4 iulie 2006, M. Of. 601/2006;

Art. 318

Împiedicarea libertatii cultelor

Împiedicarea sau tulburarea libertatii de exercitare a vreunui cult religios, care este organizat si functioneaza potrivit legii, se pedepseste cu închisoare de la o luna la 6 luni sau cu amenda.

Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza fapta de a obliga o persoana, prin constrângere, sa participe la serviciile religioase ale vreunui cult, sau sa îndeplineasca un act religios legat de exercitarea unui cult.

Art. 319

Profanarea de morminte

Profanarea prin orice mijloace a unui mormânt, a unui monument sau a unei urne funerare ori a unui cadavru, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 3 ani.

Art. 320

Tulburarea folosintei locuintei

Fapta prin care se tulbura în mod repetat folosinta locuintei locatarilor dintr-un imobil, ori prin care se împiedica normala folosinta a locuintei, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Actiunea penala se pune în miscare la plângerea prealabila a persoanei vatamate.

Împacarea partilor înlatura raspunderea penala.

Art. 321

Ultrajul contra bunelor moravuri si tulburarea ordinii si linistii publice

Fapta persoanei care, în public, savârseste acte sau gesturi, profereaza cuvinte ori expresii, sau se deda la orice alte manifestari prin care se aduce atingere bunelor moravuri sau se produce scandal public ori se tulbura, în alt mod, linistea si ordinea publica, se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani.

Daca prin fapta prevazuta la alin. 1 s-au tulburat grav linistea si ordinea publica, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

modificat de

Lege nr. 169/2002 – privind modificarea si completarea Codului penal, a Codului de procedura penala si a unor legi speciale din 10 aprilie 2002, M. Of. 261/2002;

Art. 322

Încaierarea

Participarea la o încaierare între mai multe persoane se pedepseste cu închisoare de la o luna la 6 luni sau cu amenda.

Daca în cursul încaierarii s-a cauzat o vatamare grava integritatii corporale sau sanatatii unei persoane, cel care a savârsit aceasta fapta se pedepseste pentru infractiunea savârsita, al carei maxim se reduce cu un an. Ceilalti participanti la încaierare se pedepsesc cu pedeapsa prevazuta în alin. 1.

În cazul prevazut în alin. 2, daca nu se cunoaste care dintre participanti a savârsit faptele aratate în acel alineat, se aplica tuturor închisoarea de la 6 luni la 5 ani, când s-a cauzat vatamarea integritatii corporale sau sanatatii. În cazul în care s-a cauzat moartea, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 15 ani.

Nu se pedepseste cel care a fost prins în încaierare împotriva vointei sale, sau care a încercat sa desparta pe altii, sa respinga un atac ori sa apere pe altul.

Art. 323

Asocierea pentru savârsirea de infractiuni

Fapta de a se asocia sau de a initia constituirea unei asocieri în scopul savârsirii uneia sau mai multor infractiuni, altele decât cele aratate în art. 167, ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unei astfel de asocieri, se pedepseste cu închisoare de la 3 la 15 ani, fara a se putea depasi pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea ce intra în scopul asocierii.

Daca fapta de asociere a fost urmata de savârsirea unei infractiuni, se aplica celor care au savârsit infractiunea respectiva pedeapsa pentru acea infractiune, în concurs cu pedeapsa prevazuta în alin. 1.

Nu se pedepsesc persoanele prevazute în alin. 1, care denunta autoritatilor asocierea mai înainte de a fi fost descoperita si de a se fi început savârsirea infractiunii care intra în scopul asocierii.

Art. 324

Instigarea publica si apologia infractiunilor

Fapta de a îndemna publicul prin grai, scris sau prin orice alte mijloace, de a nu respecta legile, ori de a savârsi fapte ce constituie infractiuni, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 3 ani, fara a se putea depasi pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea la savârsirea careia s-a instigat.

Daca fapta prevazuta în alin. 1 este savârsita de un functionar public care îndeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat ori de catre o persoana dintre cele prevazute în art. 160, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani, fara a se putea depasi pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea la savârsirea careia s-a instigat.

Daca instigarea publica a avut ca urmare savârsirea infractiunii la care s-a instigat, pedeapsa este cea prevazuta de lege pentru acea infractiune.

Purtarea în public a unei uniforme, embleme, insigne sau altor asemenea semne distinctive neautorizate, în scopurile aratate în alin. 1, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 3 ani.

Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza laudarea în public a celor care au savârsit infractiuni sau a infractiunilor savârsite de acestia.

Art. 325

Raspândirea de materiale obscene

Fapta de a vinde sau raspândi, precum si de a confectiona ori detine, în vederea raspândirii, obiecte, desene, scrieri sau alte materiale cu caracter obscen, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amenda.

Art. 326

Cersetoria

Fapta persoanei care, având capacitatea de a munci, apeleaza în mod repetat la mila publicului, cerând ajutor material, se pedepseste cu închisoare de la o luna la 3 ani.

Art. 327

Vagabondajul

Abrogat.

modificat de

Lege nr. 278/2006 – pentru modificarea si completarea Codului penal, precum si pentru modificarea si completarea altor legi din 4 iulie 2006, M. Of. 601/2006;

Art. 328

Prostitutia

Fapta persoanei care îsi procura mijloacele de existenta sau principalele mijloace de existenta, practicând în acest scop raporturi sexuale cu diferite persoane, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 3 ani.

Art. 329

Proxenetismul

Îndemnul ori înlesnirea practicarii prostitutiei sau tragerea de foloase de pe urma practicarii prostitutiei de catre o persoana se pedepseste cu închisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi.

Recrutarea unei persoane pentru prostitutie ori traficul de persoane în acest scop, precum si constrângerea la prostitutie se pedepsesc cu închisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

Daca fapta prevazuta în alin. 1 sau 2 este savârsita fata de un minor sau prezinta un alt caracter grav, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 18 ani si interzicerea unor drepturi.

Banii, valorile sau orice alte bunuri care au servit sau au fost destinate sa serveasca, direct sau indirect, la comiterea infractiunii prevazute la alin. 1–3 si cele care au fost dobândite prin savârsirea acesteia se confisca, iar daca acestea nu se gasesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.

Tentativa se pedepseste.

modificat de

Ordonanta de urgenta nr. 143/2002 – pentru modificarea si completarea unor dispozitii din Codul penal si unele legi speciale, în vederea ocrotirii minorilor împotriva abuzurilor sexuale din 24 octombrie 2002, M. Of. 804/2002;

Lege nr. 169/2002 – privind modificarea si completarea Codului penal, a Codului de procedura penala si a unor legi speciale din 10 aprilie 2002, M. Of. 261/2002;

Art. 330

Jocul de noroc

Organizarea sau îngaduirea jocurilor de noroc pentru public, fara autorizare, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza organizarea sau îngaduirea în mod obisnuit a jocurilor de noroc, într-o casa particulara, în scopul de a realiza foloase materiale.