Codul Penal – Partea Speciala – Titlul I

TITLUL I

INFRACTIUNI CONTRA SIGURANTEI STATULUI

Art. 155

Tradarea

Fapta cetateanului român sau a persoanei fara cetatenie, domiciliata pe teritoriul statului român, de a intra în legatura cu o putere sau cu o organizatie straina ori cu agenti ai acestora, în scopul de a suprima sau stirbi unitatea si indivizibilitatea, suveranitatea sau independenta statului, prin actiuni de provocare de razboi contra tarii sau de înlesnire a ocupatiei militare straine, ori de subminare economica sau politica a statului, ori de aservire fata de o putere straina, sau de ajutare a unei puteri straine pentru desfasurarea unei activitati dusmanoase împotriva sigurantei statului, se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 156

Tradarea prin ajutarea inamicului

Fapta cetateanului român sau a persoanei fara cetatenie domiciliata pe teritoriul statului român, care, în timp de razboi:

a) preda teritorii, orase, pozitii de aparare, depozite ori instalatii ale fortelor armate române sau care servesc apararii;

b) preda nave, aeronave, masini, aparate, armament sau orice alte materiale care pot sluji purtarii razboiului;

c) procura dusmanului oameni, valori si materiale de orice fel;

d) trece de partea inamicului sau efectueaza alte actiuni care sunt de natura sa favorizeze activitatea dusmanului ori sa slabeasca puterea de lupta a fortelor armate române sau a armatelor aliate,

se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza cetateanul român sau persoana fara cetatenie domiciliata pe teritoriul statului român, care, în timp de razboi, lupta sau face parte din formatii de lupta împotriva statului român sau a aliatilor sai.

Art. 157

Tradarea prin transmitere de secrete

Transmiterea secretelor de stat unei puteri sau organizatii straine ori agentilor acestora, precum si procurarea de documente sau date ce constituie secrete de stat, ori detinerea de asemenea documente de catre acei care nu au calitatea de a le cunoaste, în scopul transmiterii lor unei puteri sau organizatii straine ori agentilor acestora, savârsite de un cetatean român sau de o persoana fara cetatenie domiciliata pe teritoriul statului roman, se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Aceleasi fapte, daca privesc alte documente sau date care prin caracterul si importanta lor fac ca fapta savârsita sa pericliteze siguranta statului, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 158

Actiunile dusmanoase contra statului

Faptele prevazute în art. 155 si în art. 156, savârsite de un cetatean strain sau de o persoana fara cetatenie care nu domiciliaza pe teritoriul statului român, se pedepsesc cu detentiune pe viata sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 159

Spionajul

Faptele prevazute în art. 157, savârsite de un cetatean strain sau de o persoana fara cetatenie care nu domiciliaza pe teritoriul statului român, se pedepsesc cu detentiune pe viata sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 160

Atentatul care pune în pericol siguranta statului

Atentatul savârsit contra vietii, integritatii corporale ori sanatatii unei persoane care îndeplineste o activitate importanta de stat sau alta activitate publica importanta, în împrejurari care fac ca fapta sa puna în pericol siguranta statului, se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 161

Atentatul contra unei colectivitati

Atentatul savârsit contra unei colectivitati prin otraviri în masa, provocare de epidemii sau prin orice alt mijloc, de natura sa slabeasca puterea de stat, se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 162

Subminarea puterii de stat

Actiunea armata de natura sa slabeasca puterea de stat se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Orice alte actiuni violente savârsite de mai multe persoane împreuna, de natura sa atraga aceleasi urmari, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 163

Actele de diversiune

Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuintare, în întregime sau în parte, prin explozii, incendii sau în orice alt mod, a uzinelor, instalatiilor industriale, masinilor, cailor de comunicatie, mijloacelor de transport, mijloacelor de telecomunicatie, constructiilor, produselor industriale sau agricole, ori a altor bunuri, daca fapta este de natura sa aduca în orice mod atingere sigurantei statului, se pedepsesc cu detentiune pe viata sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 164

Abrogat.

Art. 165

Subminarea economiei nationale

Fapta de a folosi o unitate din cele la care se refera art. 145, ori de a împiedica activitatea normala a acesteia, daca fapta este de natura sa submineze economia nationala, se pedepseste cu închisoare de la 5 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Daca fapta prevazuta în alineatul precedent a produs pagube importante economiei nationale, pedeapsa este detentiunea pe viata sau închisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 166

Propaganda în favoarea statului totalitar

Propaganda în vederea instaurarii unui stat totalitar, savârsita prin orice mijloace, în public, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani si interzicerea unor drepturi.

Propaganda consta în raspândirea, în mod sistematic, sau în apologia unor idei, conceptii sau doctrine cu intentia de a convinge si de a atrage noi adepti.

Art. 1661

Actiuni împotriva ordinii constitutionale

Întreprinderea oricarei actiuni pentru schimbarea prin actiuni ilegale si prin violenta a ordinii constitutionale sau a caracterului national, suveran, independent, unitar si indivizibil al statului român se pedepseste cu închisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

modificat de

Lege nr. 278/2006 – pentru modificarea si completarea Codului penal, precum si pentru modificarea si completarea altor legi din 4 iulie 2006, M. Of. 601/2006;

Art. 167

Complotul

Initierea sau constituirea unei asociatii sau grupari în scopul savârsirii vreuneia dintre infractiunile prevazute în art. 155–163, 165 si 1661, ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unei astfel de asociatii sau grupari se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Pedeapsa pentru complot nu poate fi mai mare decât sanctiunea prevazuta de lege pentru cea mai grava dintre infractiunile care intra în scopul asociatiei sau gruparii.

Daca faptele prevazute în alin. 1 au fost urmate de savârsirea unei infractiuni, se aplica regulile de la concursul de infractiuni.

Nu se pedepseste persoana care, savârsind fapta prevazuta în alin. 1 sau 3, o denunta mai înainte de a fi fost descoperita.

Art. 168

Compromiterea unor interese de stat

Distrugerea, alterarea ori ascunderea unui document sau înscris în care sunt stabilite drepturi ale statului român în raport cu o putere straina, daca fapta este de natura a compromite interesele de stat, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 1681

Comunicarea de informatii false

Comunicarea sau raspândirea, prin orice mijloace, de stiri, date sau informatii false ori de documente falsificate, daca prin aceasta se pune în pericol siguranta statului, se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani.

modificat de

Lege nr. 278/2006 – pentru modificarea si completarea Codului penal, precum si pentru modificarea si completarea altor legi din 4 iulie 2006, M. Of. 601/2006;

Art. 169

Divulgarea secretului care pericliteaza siguranta statului

Divulgarea unor documente sau a unor date care constituie secrete de stat ori a altor documente sau date, de catre cel care le cunoaste datorita atributiilor de serviciu, daca fapta este de natura sa puna în pericol siguranta statului, se pedepseste cu închisoare de la 7 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

Detinerea în afara îndatoririlor de serviciu a unui document ce constituie secret de stat, daca fapta este de natura sa puna în pericol siguranta statului, se pedepseste cu închisoare de la 5 la 10 ani.

Cu pedeapsa prevazuta în alin. 2 se sanctioneaza detinerea în afara îndatoririlor de serviciu a altor documente în vederea divulgarii, daca fapta este de natura sa puna în pericol siguranta statului.

Daca faptele prevazute în alineatele precedente sunt savârsite de orice alta persoana, pedeapsa este închisoarea de la unu la 7 ani.

Art. 170

Nedenuntarea

Omisiunea de a denunta de îndata savârsirea vreuneia dintre infractiunile prevazute în art. 155–163, 165, 1661 si 167 se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Omisiunea de a denunta, savârsita de sot sau de o ruda apropiata, nu se pedepseste.

Nu se pedepseste persoana care mai înainte de a se fi început urmarirea penala pentru infractiunea nedenuntata, încunostinteaza autoritatile competente despre acea infractiune sau care, chiar dupa ce s-a început urmarirea penala ori dupa ce vinovatii au fost descoperiti, a înlesnit arestarea acestora.

Art. 171

Infractiuni contra reprezentantului unui stat strain

Infractiunile contra vietii, integritatii corporale, sanatatii, libertatii sau demnitatii, savârsite împotriva reprezentantului unui stat strain, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru fapta savârsita, al carei maxim se sporeste cu 2 ani.

Actiunea penala se pune în miscare la dorinta exprimata de guvernul strain.

Art. 172

Unele cauze de nepedepsire sau de reducere a pedepsei

Participantul la infractiunile prevazute în prezentul titlu nu se pedepseste, daca denunta în timp util savârsirea infractiunii, astfel ca sa fie împiedicata consumarea ei, sau daca împiedica el însusi consumarea infractiunii si apoi o denunta.

Participantul care, dupa ce urmarirea penala a început ori infractorii au fost descoperiti, înlesneste arestarea acestora, se sanctioneaza cu o pedeapsa ale carei limite se reduc la jumatate.

Art. 173

Sanctionarea tentativei, tainuirii si favorizarii

Tentativa infractiunilor prevazute în prezentul titlu se pedepseste.

Se considera tentativa si producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum si luarea de masuri în vederea comiterii infractiunilor prevazute în art. 156, 157, 159–163, 165, 166, 1661 si art. 158 raportat la infractiunea de tradare prin ajutarea inamicului.

Tainuirea si favorizarea privitoare la infractiunile din acest titlu se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani.span>

Pedeapsa aplicata tainuitorului sau favorizatorului nu poate fi mai mare decât pedeapsa prevazuta de lege pentru autor.

Tainuirea si favorizarea savârsite de sot sau de o ruda apropiata în cazul infractiunilor prevazute în art. 155–163, 165, 1661 si 167 se pedepsesc. Limitele pedepsei prevazute în alin. 3 se reduc la jumatate, iar în cazul celorlalte infractiuni tainuirea si favorizarea nu se pedepsesc.