Acte Necesare pentru Vanzarea sau Cumpararea de terenuri

Documente necesare:

  • CERTIFICAT DE URBANISM
  • cerere tip ( Completata de proprietar )
  • extras Carte Funciara ( original, si copie) nu mai vechi de 30 de zile
  • plan de situatie sc. 1:500, 1:1000 in 3 exemplare

In cazul in care constructiile existente nu sunt inscrise in cartea funciara este necesara si prezentarea actelor necesare evidentierii acestora:
– solicitantul are asupra lui actul de identitate

image_pdfDescarca