Acte Necesare pentru Transcrierea unui vehicul de la un proprietar la altul

Pentru transcrierea unui vehicul de la un proprietar la altul sunt necesare urmatoarele documente:
cererea de transcriere a noului proprietar;
fisa de inmatriculare a vehiculului vizata de Organele Fiscale ale autoritatilor administratiei publice locale;
– documentul care atesta dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului (factura, contract de vanzare-cumparare, etc.) – copie xerox;
– trei certificate de radiere – completate;
– cartea de identitate a vehiculului (original si copie);
– BI/CI al solicitantului (original si copie);
– dovada de efectuare a inspectiei tehnice periodice;
– pentru transcriere aveti nevoie si de asigurarea obligatorie de raspundere civila (RCA) in copie;
– dovada de plata a taxei de inmatriculare – se achita la Administratia Financiara – in original;
– dovada de plata a certificatului de inmatriculare – se achita la C.E.C. sau B.C.R. – in original;
– certificatul de inmatriculare al vechiului proprietar in care acesta a inscris transmiterea dreptului de proprietate;
– placutele cu numar de inmatriculare (in cazul in care nu vor fi pastrate de noul proprietar);
– certificatul de autenticitate – eliberat de Registru Auto Roman (R.A.R.) – in original;
– procura speciala, dupa caz;
– alte acte necesare pentru clarificarea unor situatii particulare, daca va fi cazul.

Atentie!
Certificatul de autenticitate (eliberat de RAR) nu se mai solicita in urmatoarele cazuri:
– la terminarea contractului de leasing;
– la preluarea contractului de leasing;
– in cazul solicitarii emiterii unui certificat de inmatriculare de o persoana din aceeasi familie cu a titularului anterior, precum si in cazul mostenirilor;
– in cazul in care certificatul de inmatriculare se emite ca urmare a comasarii, divizarii, reorganizarii sau fuzionarii a doua sau mai multe persoane juridice.

image_pdfDescarca