ACORD DE CONSULTANTA

 ACORD DE CONSULTANTA        I. PĂRŢILE CONTRACTANTE    S.C. ……………………., având sediul social în ………………., înregistrată la Registrul Comerţului …………….., sub nr. ………., având contul curent nr. ………….., deschis la Banca …………….. şi codul fiscal nr. …………….., reprezentată prin …………….., în calitate de CONSULTANT    şi    S.C. ………………………, având sediul social în…

Continue reading →

ACCEPTARE DE DONATIE

ACCEPTARE DE DONATIE          Subsemnatul …………………………………………….., domiciliat in ……………………………………………., str. …………………………… nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament …….., sector/judet …………………………., nascut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………… in (localitatea) ………………..……………………… sector/judet ………………………………….., fiul lui ………………………… si al …………………………………….., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ………………….. nr. ……………….., eliberat de ………………………..,…

Continue reading →

Acord de transfer

Acord de transfer Încheiat astăzi …………………….. la ………………………………………. I. PĂRŢILE ACORDULUI 1.1. Clubul …………………………………… cu sediul în ……………………………… str. …………………………….. nr. …………, sectorul/judeţul …………………………, înregistrat în Registrul persoanelor juridice prin Sentinţa civilă nr. …………………………………. din ………………………………. a ……………………………. reprezentat de …………………………….. având funcţia de ………………….. în calitate de cedent, pe de o parte, şi 1.2….

Continue reading →

Acord de cooperare tehnica (joint venture) – obligatia de colaborare

Acord de cooperare tehnica (joint venture) – obligatia de colaborare I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. ……………………………………………………….., cu sediul social in ……………………………………………………………, (firma) (tara, localitatea si adresa) inregistrata la ……………………………………………………………………………….. sub numarul …………………………….. (registrul comertului sau o alta entitate similara) din …………………….., avand contul nr. …………………… deschis la …………………………., existand si functionand potrivit legislatiei statului ……………………………………, reprezentata…

Continue reading →