Acord de transfer

Acord de transfer Încheiat astăzi …………………….. la ………………………………………. I. PĂRŢILE ACORDULUI 1.1. Clubul …………………………………… cu sediul în ……………………………… str. …………………………….. nr. …………, sectorul/judeţul …………………………, înregistrat în Registrul persoanelor juridice prin Sentinţa civilă nr. …………………………………. din ………………………………. a ……………………………. reprezentat de …………………………….. având funcţia de ………………….. în calitate de cedent, pe de o parte, şi 1.2….

Continue reading →