Acte Necesare pentru Schimbare nume

Documente necesare schimbare nume:

  • – cerere de schimbare a numelui, bine motivata, care se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei;
  • un exemplar din Monitorul Oficial al Romaniei;
  • – copii certificate sau legalizate dupa certificatele de stare civila ale solicitantului;
  • – actul de consimtamant dat in forma autentica al celuilalt sot in cazul schimbarii numelui de familie purtat in timpul casatoriei;
  • – decizia de incuviintare a autoritatii tutelare, cand cererea de schimbare a numelui pentru minori se face de catre parinti;
  • – decizia de incuviintare a autoritatii tutelare, cand cererea de schimbare a numelui pentru persoana pusa sub interdictie se face de catre tutore;
  • – orice alte acte pe care solicitantul le considera necesare pentru motivarea cererii sale;
  • – chitanta de plata a taxei de schimbare a numelui .
image_pdfDescarca