Proces-verbal privind alegerea reprezentantilor salariatilor

Proces-verbal privind alegerea reprezentantilor salariatilor
(Art. 224-229 din Codul muncii si Legea nr. 130/1996, republicata in M.Of. nr. 184/19.05.1998)
Proces-verbal1
incheiat astazi …………………………………..

1. Astazi ………………………………., ora …………………., a avut loc adunarea generala a salariatilor ………………………………………… la sediul din ………………………. in scopul
(denumirea angajatorului)
alegerii reprezentantilor acestora la negocierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate.

2. La adunarea generala, din nr. total de …………………………………….. salariati care au incheiat contract individual de munca cu ………………………………………………………….. au (denumirea institutiei, societatii etc.)
fost prezenti un nr. de ….. ………………………. si absenti un nr. de …………………….. din care ……………….. motivati si ………………………… nemotivati, potrivit listei de prezenta ce constituie anexa la prezentul Proces-verbal si care face parte din aceasta.

3. A fost ales un prezidiu care sa asigure ordinea de sedinta pentru alegerea reprezentantilor salariatilor, format din …………. membri, propusi si alesi cu ……………… voturi fiecare, din care a fost desemnat, in calitate de presedinte, ……………………… .

Presedintele prezidiului a solicitat adunarii generale a salariatilor sa propuna numele persoanelor care sa fie alese ca reprezentanti ai salariatilor dintre care sa fie ales un numar de ……………………………………… reprezentant. […]