Model Intampinare recurs

Intampinare recurs

Instanta competenta

Dosar nr ………./…………

Termen …………….

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul ……………………., cu domiciliul in ……………………., str. ………………………….., nr ………., sector ……….., in calitate de intimata – apelanta, fata de recursul declarat de catre recurenta …………………….., impotriva dec. civ. Nr …………./……………, pronuntata de catre ………………………….., sectia………………………., in dosarul nr ……………./………….., in termen legal formulez prezenta

INTAMPINARE

solicitandu-va respingerea, ca nefondat, a recursului si mentinerea, ca temeinica si legala, a deciziei recurate, pentru urmatoarele considerente:
Facand o apreciere corecta a probelor administrate si aplicand corect legea, instanta de apel a admis exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei si, pe cale de consecinta, a admis apelul nostru, iar pe fond a respins cererea de revendicare a reclamantei, pe motiv ca nu s-a facut dovada identitatii depline intre perosana reclamantei si titularul dreptului pretins.

[se va prezenta motivare, faptele]

Depunem, in copie, aceasta hotarare, cu mentiunea „definitiva si irevocabila”.

Intimata-apelanta,
………………………

Domnului Presedinte

image_pdfDescarca