Incheiere de legalizare a unei copii din arhiva notarului public

Incheiere de legalizare a unei copii din arhiva notarului public

ROMANIA
BIROUL NOTARULUI PUBLIC ………………….. SEDIUL ……………………………………………….

Incheiere de legalizare nr. ….
Anul ……. Luna …….. Ziua …..

Subsemnatul…………………………………………., notar public, LEGALIZEZ ACEASTA COPIE reprezentand1) …………………………, conforma cu inscrisul aflat in arhiva sub numarul ………din …………. .

S-a taxat cu………………. lei, taxa de timbru conform chitantei nr. ………./……….. .
S-a aplicat timbru judiciar de ……….. lei.
S-a perceput onorariu in suma de ……… lei, conform chitantei nr ……../………… .

NOTAR PUBLIC

1. Se indentifica inscrisul prin natura lui juridica.

image_pdfDescarca