Incheiere de legalizare a traducerii

Incheiere de legalizare a traducerii

ROMANIA
BIROUL NOTARULUI PUBLIC ………………….. SEDIUL ……………………………………………….

Incheiere de legalizare nr. ….
Anul ……. Luna …….. Ziua …..

………………………………………………………, notar public autorizat, atesta exactitatea traducerii cu textul inscrisului1)……………….., in limba ……………….., care a fost vizat de mine.

In temeiul art. 8 lit. j) din Legea nr. 36/1995 SE LEGALIZEAZA TRADUCEREA prezen- tului inscris.

S-a taxat cu ………………. lei, taxa de timbru conform chitantei nr. ………./……….. .
S-a aplicat timbru judiciar de ……….. lei.
S-a perceput onorariu in suma de ……… lei, conform chitantei nr. ……../…………. .

NOTAR PUBLIC

1. Dupa caz: autentic, in copie legalizata, cu semnatura legalizata, cu data certa, sub semnatura privata, in extras.

image_pdfDescarca