Incheiere de legalizare a semnaturii, a specimenului de semnatura sau a sigiliului

Incheiere de legalizare a semnaturii, a specimenului de semnatura sau a sigiliului

ROMANIA
BIROUL NOTARULUI PUBLIC ………………….. SEDIUL ……………………………………………………….

Incheiere de legalizare nr. …
Anul ……. Luna …….. Ziua …..

In fata mea, ………………………………, notar public, la sediul biroului s-a prezentat1):
…………………………………….. cetatean ……………………………………., nascut la data de ………………….., in localitatea ……………………………………………………………., de sex ………………………….., casatorit/necasatorit, domiciliat ………….in ………………., str. …………………… nr. ……, bloc ……, scara ….., etaj …., apart. ……………., sector/judet ………………, identificat prin2) ………, seria ……… nr. ……………. eliberat de ……………… la data de ……….., cod numeric personal ……………………………, si a semnat cele ……. exemplare ale inscrisului3) …………………………… al carui continut ii este cunoscut.

In temeiul art. 8 lit. e) din Legea nr. 36/1995 SE LEGALIZEAZA SEMNATURA/ SPECIMENUL DE SEMNATURA/SIGILIUL DE PE ACEST INSCRIS.

S-a taxat cu ………………. lei, taxa de timbru conform chitantei nr. ………./………. .
S-a aplicat timbru judiciar de ……….. lei.
S-a perceput onorariu in suma de ……… lei, conform chitantei nr. ……/………… .

NOTAR PUBLIC

1. Sau: Eu, …………………….., notar public, m-am deplasat in……. , str. …………………
nr. …, bloc …, scara .., etaj .., apart. .., sector…………………., unde s-a indeplinit actul
pe motivul ca ………………… .
2. Tipul, numarul si seria actului de identitate ori, dupa caz, mentiunea ca este cunoscut personal sau numele si adresa martorilor.
3. Tipul actului.

image_pdfDescarca