Incheiere de autentificare (la sediul biroului notarial)

Incheiere de autentificare (la sediul biroului notarial)

ROMANIA
BIROUL NOTARULUI PUBLIC …………………………
SEDIUL ……………………………………………………..

Incheiere de autentificare nr. ….
Anul ……. Luna …….. Ziua …..

In fata mea, ………………………………, notar public, la sediul biroului s-au prezentat:

1. …………………………………………………. cetatean ………………………., nascut la data de ………., in localitatea ……………….., de sex ………….,casatorit/necasatorit, domiciliat in ……………………, str. …………………… nr. ……, bloc ……, scara ……….., etaj …., apart. ….., sector/judet ……………………, cu rezidenta in1) …………………, str. ………………….. nr. ……, bloc …., scara ….., etaj ……, apart. …., sector/judet ………. posesor al ……………., seria……… nr. …………….. eliberat de ………………….. la data de ………………, cod numeric personal ………………………………………………, in nume propriu/in calitate de2) ………………………., in baza3) …………… si

2. ……………………………………. cetatean …………………… nascut la data de ……….,
in localitatea …………………….., de sex ………………, casatorit/necasatorit, domiciliat in ……………………, str. …………………………… nr. ……, bloc ……, scara ….., etaj …., apart. ….., sector/judet ………………, cu rezidenta in……………………., str. …………
……. nr. ……, bloc …., scara ….., etaj ….., apart. …….., sector/judet …………….. posesor al ……………., seria………………… nr. ………………… eliberat de ………………
la data de ……….., cod numeric personal ……………………, in nume propriu/in calitate de ………………; Care, dupa citirea prezentului inscris au solicitat si consimtit la autentificarea acestuia, semnand toate exemplarele, precum si cele …………. anexe, parte integranta actului, iar ……………….. nu a putut semna pentru motivul ……………
…………………… .

Consimtamantul dlui …………………………… a fost dat in limba romana, cunoscuta de acesta, fapt confirmat si de …………………… in calitate de4) ……………. ..

In temeiul art. 8 lit. b) din Legea nr. 36/1995 SE DECLARA AUTENTIC PREZENTUL
INSCRIS.

S-a taxat cu ………………. lei, taxa de timbru conform chitantei nr. ………./………….. .
S-a aplicat timbru judiciar de ……….. lei.
S-a perceput onorariu in suma de ……… lei, conform chitantei nr. ……/…………… .

NOTAR PUBLIC

1. Atunci cand este cazul.
2. Cumparator, vanzator, reprezentant al unei societati comerciale, creditor, debitor, promitent etc.
3. Procura, delegatie etc.
4. Avocat, interpret.

image_pdfDescarca