Impartire a bunurilor comune in timpul casatoriei

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul(a) ………… domiciliat(ă) în ………… chem în judecată şi personal la interogatoriu pe pârâtul(a) ……….. domiciliat(ă) în ……….. pentru ca pe baza probelor ce vor fi administrate să hotărâţi că există motive temeinice care justifică împărţirea bunurilor noastre comune şi să procedaţi la împărţirea lor.
Motivele acţiunii:

În fapt, sunt căsătorit(ă) cu pârâtul(a) de la data de ………, iar în timpul căsătoriei am dobândit împreună următoarele bunuri comune: ………….
La data de ……… pârâtul(a) ……… m-a alungat din domiciliu iar toate bunurile comune, au rămas în folosinţa lui(ei) şi în ultima perioadă a început să înstrăineze din ele. Socotesc că această comportare a pârâtului(ei) constituie un motiv temeinic care, în baza art. 36 alin. 2 C. fam., justifică împărţirea bunurilor comune în timpul căsătoriei.
În drept, îmi întemeiez acţiunea pe dispoziţiile art. 36 alin. 2 C. fam.
Dovada motivelor temeinice şi a bunurilor comune dobândite în timpul căsătoriei, precum şi a întinderii contribuţiei noastre la dobândirea lor, înţeleg să o fac cu proba cu acte, martori şi cu răspunsurile pârâtului la interogatoriul ce i se va lua.
Depun acţiunea în dublu exemplar, timbrat cu timbru fiscal în valoare de …….. lei şi copia certificatului de căsătorie.

Data
……….
Semnătura,
……….

DOMNULUI PREŞEDINTE AL JUDECĂTORIEI ………….

image_pdfDescarca