Contract de arenda model 4

CONTRACT DE ARENDA Intre subsemnatii: 1. Proprietar …………, domiciliat in ………… si 2. Arendas ………….., domiciliat in ………… a intervenit urmatorul contract de arendare. I. Eu ……….. declar ca am arendat d-lui ……….. terenul in suprafata de ………. situat in ……….. avand ca vecini la N. ……… S. ……… V. ……… E. ……… care este…

Continue reading →

Contract de arenda model 3

CONTRACT DE ARENDARE Incheiat astăzi …………………. la ……………………………… I. PĂRTILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ……………………………………………………… S.R.L./S.N.C./S.C.S./S.A. cu sediul social în ………………………………., str. ………….……. nr. ………… bloc …….., scara ………., etaj ………, apartament ……….. judet/sector …………………………. înregistrată la Oficiul Registrului Comertului ………………………………, sub nr. ………………. din ………………….., cod fiscal nr. …………………………din ………………..….., având contul nr. ……………………………., deschis…

Continue reading →

Contract de arenda model 2

CONTRACT DE ARENDA Intervenit astazi ……..intre: 1. ……………….- cetăţean român, sex …., născut la data de ………. în municipiul ………, fiul lui ……. şi al ….., domiciliat în ………, str. ………….. nr…., identificat cu BI seria … nr……. eliberat de Secţia … Poliţie la data de ….., având cod numeric personal……, în calitate de arendator…

Continue reading →

Contract de arenda model 1

CONTRACT DE ARENDARE Încheiat astăzi ………………. la ………………………………… I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ……………………………………………………………………………………….. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) …………………………, str. ………………………………….. nr. ……………., bloc …………., scara ……….., etaj …………, apartament ………., judeţ/sector ……………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ………………………………………., sub nr. ………………… din ……………………………., cod fiscal nr. …………………………. din ………………………., având contul nr….

Continue reading →