Procura de cumparare a unui apartament

PROCURA Subsemnatul ……………………………………………………………….. cetatean …………………………………, nascut la data de …………………………….., in localitatea …………………………………., de sex ………………, casatorit/necasatorit, domiciliat in ……………………………………, str. ………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………………………………., posesor al ……………………………., seria …………… nr. ………………… eliberat de ……………………………… la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………., imputernicesc prin prezenta…

Continue reading →

Procura de constituire a unei ipoteci

PROCURA Subsemnatul ……………………………………………………………….. cetatean …………………………………, nascut la data de ………………………………, in localitatea ………………………………, de sex …………………, casatorit/necasatorit, domiciliat in ……………………………………, str. …………………………………………………… nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………………………………., posesor al ……………………….., seria …………… nr. …………………….. eliberat de …………………………….. la data de ………………………………………, cod numeric personal …………………………………………………., imputernicesc prin prezenta…

Continue reading →

Procura de administrare a unui teren agricol

PROCURA Subsemnatul ……………………………………………………………… cetatean …………………………………., nascut la data de ………………………………, in localitatea …………………………………, de sex …………….., casatorit/necasatorit, domiciliat in ……………………………………., str. …………………………………………….. nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………………………………, posesor al ……………………….., seria …………… nr. ……………………… eliberat de ……………………………. la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………, imputernicesc prin prezenta…

Continue reading →

Procura generala de administrare

PROCURA Subsemnatul ………………………………………………………… cetatean ……………………………………….., nascut la data de ………………………………, in localitatea ………………………………., de sex ……………….., casatorit/necasatorit, domiciliat in ……………………………………, str. ………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………………………………., posesor al ……………………………., seria …………… nr. …………………….. eliberat de …………………………. la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………., imputernicesc prin prezenta…

Continue reading →

Procura de donatie a unui teren

PROCURA Subsemnatul ………………………………………………………………. cetatean …………………………………, nascut la data de ………………………………, in localitatea ……………………………….., de sex ………………, casatorit/necasatorit, domiciliat in ……………………………………, str. …………………………………………….. nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………………………………, posesor al …………………………, seria …………… nr. …………………….. eliberat de …………………………… la data de ………………………………………, cod numeric personal …………………………………………………, imputernicesc prin prezenta…

Continue reading →

Procura de acceptare a unei succesiuni

PROCURA*) Subsemnatul …………………………………………………………… cetatean ………………………………….., nascut la data de ……………………………., in localitatea …………………………………, de sex ………………….., casatorit/necasatorit, domiciliat in ………………………………….., str. ……………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet …………………………………., posesor al ……………………………., seria …………… nr. …………………….. eliberat de …………………………. la data de ………………………………………., cod numeric personal ……………………………………………………….., imputernicesc prin prezenta…

Continue reading →

Procura de administrare, dizolvare si lichidare a unei societati comerciale

PROCURA Subsemnatul ………………………………………………………………… cetatean ……………………………….., nascut la data de ………………………………, in localitatea ……………………………….., de sex ………………., casatorit/necasatorit, domiciliat in ……………………………………, str. ……………………………………………… nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………………………………, posesor al ……………………….., seria …………… nr. ………………………. eliberat de …………………………… la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………, imputernicesc prin prezenta…

Continue reading →

Procura de administrare, dizolvare si lichidare a unei societati comerciale

PROCURA Subsemnatul ………………………………………………………………… cetatean ……………………………….., nascut la data de ………………………………, in localitatea ……………………………….., de sex ………………., casatorit/necasatorit, domiciliat in ……………………………………, str. ……………………………………………… nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………………………………, posesor al ……………………….., seria …………… nr. ………………………. eliberat de …………………………… la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………, imputernicesc prin prezenta…

Continue reading →

Procura de iesire din indiviziune

PROCURA Subsemnatul ……………………………………………………………… cetatean …………………………………., nascut la data de ………………………………, in localitatea …………………………………, de sex …………….., casatorit/necasatorit, domiciliat in ……………………………………, str. ……………………………………………… nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………………………………, posesor al ……………………….., seria …………. nr. …………………….. eliberat de ………………………………. la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………, imputernicesc prin prezenta…

Continue reading →

Procura de constituire a unei societati comerciale

PROCURA Subsemnatul ……………………………………………………………….. cetatean …………………………………, nascut la data de …………………………….., in localitatea ……………………………….., de sex ……………….., casatorit/necasatorit, domiciliat in ……………………………………., str. …………………………………………….., nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………………………………., posesor al ……………………….., seria …………… nr. ……………………… eliberat de …………………………….. la data de ………………………………………, cod numeric personal ………………………………………………….., imputernicesc prin prezenta…

Continue reading →