Category: Procuri

Procura privind rascumpararea de obligatiuni de tezaur si deschiderea unui cont bancar

Procura privind rascumpararea de obligatiuni de tezaur si deschiderea unui cont bancar Procura Subsemnatul ……………………….. cetatean ………………………………, nascut la data de ………………………, in localitatea ……………………………….., de sex ………………, casatorit/necasatorit, domiciliat in ………………., str. ……………………. nr. ………….. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………, posesor al ……………………….., seria …………… nr. ……………………….. eliberat …

Continue reading

Procura privind ridicarea produselor de la o societate agricola

Procura privind ridicarea produselor de la o societate agricola Procura Subsemnatul …………………………… cetatean ………………………………, nascut la data de …………………, in localitatea ……………………………………………………….., de sex
…………………, casatorit/necasatorit, domiciliat in ……………………………………., str. ………………………nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ……, sector/judet ……………………………., posesor al ………………………………………….., seria ………………………. nr. ……………………… eliberat de ………………………….. la data …

Continue reading

Procura privind administrarea, dizolvarea si lichidarea unei societati comerciale

Procura privind administrarea, dizolvarea si lichidarea unei societati comerciale Procura Subsemnatul ………………………….. cetatean ……………………………………, nascut la data de …………….., in localitatea ……………………………………….., de sex …………., casatorit/necasatorit, domiciliat in …………………, str………………………….. nr. …………
……………….., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………….
……………………… eliberat de ……………………………… la data de …………………….., cod numeric …

Continue reading

Procura privind constituireaunei societati comerciale

Procura privind constituireaunei societati comerciale Procura Subsemnatul ……………………………….. cetatean ……………………, nascut la data de …………………….., in localitatea ……………………………., de sex …………………, casatorit/necasatorit, domiciliat in …………………, str. ……………………………………..
nr. ………., bloc ……, scara ……, etaj ………., apart. ………, sector/judet ……………, posesor al ………., seria …………… nr. …………. eliberat de ……………………..la data de …………………., cod numeric …

Continue reading

Procura privind administrarea unor bunuri mobile si imobile

Procura privind administrarea unor bunuri mobile si imobile   Procura   Subsemnatul ……………………………………… cetatean ………………………., nascut la data de …………………………….., in localitatea ……………………………………….., de sex …………………., casatorit/necasatorit, domiciliat in ……………………………………, str. ……………………………….. nr. ………………., bloc …….., scara …………………, etaj …….., apart. ………, sector/judet ……………………, posesor al …………………….., seria …………… nr. ……………….. eliberat de ………………. la …

Continue reading

Procura privind cumpararea unui autovehicul

Procura privind cumpararea unui autovehicul Procura Subsemnatul ………………………………….. cetatean …………………, nascut la data de ……………, in localitatea …………, de sex …………………….., casatorit, domiciliat in ……………………, str. ……………………..nr. ….., bloc ….., scara …., etaj …., apart. ………, sector/judet ……………………, posesor al …………………, seria …………… nr. ………… eliberat de ………………………………. la data de ……………….., cod numeric personal …

Continue reading

Procura privind cumpararea unui apartament

Procura privind cumpararea unui apartament Procura Subsemnatul …………………………………………….. cetatean …………………., nascut
la data de …………………………….., in localitatea ………………………………………., de sex ………………, casatorit/necasatorit, domiciliat in …………………, str. ……….. nr. ….., bloc ….., scara ……, etaj …….., apart. ………, sector/judet ……………………….., posesor al …………., seria ………. nr. …………… eliberat de …………………………… la data de ………………………………………., cod …

Continue reading

Procura privind vanzarea unui apartament

Procura privind vanzarea unui apartament Procura Subsemnatul ………………………………………. cetatean …………………………….., nascut la data de …………………………….., in localitatea …………………………….., de sex ……………….., casatorit/necasatorit, domiciliat in …………………………………….., str. ………………………………………………..nr. ……………….., bloc ……., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………………………………………………., posesor al …………………………, seria ……….. nr. …………………………………………… eliberat de ……………………………….la data de ……………………………………….., cod numeric personal …………………………………………………….; …

Continue reading

Procura privind vanzarea de imobile

Procura privind vanzarea de imobile Procura Subsemnatul …………………………. cetatean …………………………………., nascut la data de …………………………….., in localitatea …………………………………………., de sex ………………., casatorit/necasatorit, domiciliat in …………………………………., str. ………………………………………………nr. ………………., bloc …….., scara ………………, etaj …….., apart. ………, sector/judet ……………………………………………….., posesor al …………………………., seria …………… nr. ………………………………………. eliberat de ……………………………la data de ……………… ……………………………, cod numeric personal …

Continue reading

Procura pentru dezbaterea si acceptarea unei succesiuni

Procura pentru dezbaterea si acceptarea unei succesiuni Procura Subsemnatul …………………………………………………………. cetatean ……………..
……………………, nascut la data de ……………………………., in localitatea ……………….
…………………………………, de sex ………………….., casatorit/necasatorit, domiciliat in ……………………….., str. …………………………………….. nr. ………., bloc …….., scara …………., etaj …….., apart. …………, sector/judet ………………………., posesor al …………………, seria …………… nr. ……………. eliberat de …………………………. …

Continue reading