Category: Procese-verbale

Proces verbal receptie la terminarea lucrarii – se intocmeste de achizitor

MODEL  PROCES VERBAL RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARII – se intocmeste de achizitor, comisia de receptie este aceeasi care a evaluat ofertele   UNITATEA ________________________________________________________________ ŞANTIER ___________________ PUNCT DE LUCRU _____________________________ OBIECTUL _________________________________________________________________   PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR Nr. _________ Data ___________   Investitor: __________________________________________________________ privind lucrarea: _____________________________________________________ executată în …

Continue reading

Proces verbal de conciliere directa

PROCES – VERBAL de conciliere directa                  Încheiat astăzi ……………., la …………… domiciliul/sediul/punct de lucru ………….., str. ……………., nr./bl. ….., et. …., ap. …, localitatea ………., judeţ/sector ………., urmare convocării …………….. domiciliul/sediul/punct de lucru ………….., str. ……………., nr./bl. ….., et. …., ap. …, localitatea ………., judeţ/sector ………., cu notoficarea nr. ……./…….,transmisă prin fax şi prin …

Continue reading

Proces-verbal privind alegerea reprezentantilor salariatilor

Proces-verbal privind alegerea reprezentantilor salariatilor
(Art. 224-229 din Codul muncii si Legea nr. 130/1996, republicata in M.Of. nr. 184/19.05.1998)
Proces-verbal1
incheiat astazi ………………………………….. 1. Astazi ………………………………., ora …………………., a avut loc adunarea generala a salariatilor ………………………………………… la sediul din ………………………. in scopul
(denumirea angajatorului)
alegerii reprezentantilor acestora la negocierea contractului …

Continue reading

Proces-verbal de constituire a Sindicatului

Proces-verbal de constituire a Sindicatului
(Legea nr. 54/2003, publicata in M.Of. nr. 73/05.02.2003) Proces-verbal
de constituire a Sindicatului …………………………..
Incheiat astazi ………………… Subsemnatii, in calitate de membri fondatori, conform anexei care face parte din prezentul proces-verbal, ne-am intrunit astazi ………………………… in vederea constituirii unui sindicat care sa promoveze si sa apere drepturile …

Continue reading