Plangere impotriva procesului-verbal de aplicare a sanctiunii contraventionale cu amenda

Plangere impotriva procesului-verbal de aplicare a sanctiunii contraventionale cu amenda   DOMNULE PRESEDINTE,   Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in ………………… Formulez:   PLANGERE CONTRAVENTIONALA   impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor nr. …….. din ………. incheiat de ………. prin care in baza art. 3 lit. … din Legea nr. 61/1990 am fost sanctionat(a) cu …………. lei…

Continue reading →