Notificare adresata debitorului unei obligatii de plata

NOTIFICARE Subscrisa Societate Comercială …………. cu sediul în …………, str. ………. nr. …., bl. …., sc. ….., et. …., ap. ….., sector ………, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. …………….., având cod fiscal ……….., tel./fax ………….., reprezentată prin ……………… având funcţia de …………….., în calitate de creditor în contractul nr. …….. din data de ……………….

Continue reading →

Notificare pentru rezilierea unui contract

NOTIFICARE Subscrisa Societatea Comercială …………………, cu sediul în …….., str. ………. nr. …., bl. …., sc. ….., et. …., ap. ….., sector …., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. …….., având cod fiscal ……., tel./fax ………….., reprezentată prin …………………. în calitate de administrator Către: Societatea Comercială …………………, cu sediul în …………….., str. ………. nr. ….,…

Continue reading →

Notificare privind incetarea contractului individual de munca

Unitatea ………………………………Sediul ……………………………….C.U.I. …………………… NOTIFICAREPRIVIND ÎNCETAREA DE DREPTA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCANr. ……. din …………. Subsemnatul (a) ……………………………., reprezentant legal al…………………………….., în calitate de , în baza dispozitiilor statutului societatii, Având în vedere (1)……………………………………………………….……………………………………………………….………………………………………………………. În temeiul prevederilor art. 56, lit. (2)….. din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, VA COMUNIC URMATOARELE 1. Contractul individual de…

Continue reading →

Notificare pentru rezilierea unui contract

NOTIFICARE Subscrisa Societatea Comercială …………………, cu sediul în …….., str. ………. nr. …., bl. …., sc. ….., et. …., ap. ….., sector …., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. …….., având cod fiscal ……., tel./fax ………….., reprezentată prin …………………. în calitate de administrator Către: Societatea Comercială …………………, cu sediul în …………….., str. ………. nr. ….,…

Continue reading →

Notificare adresata debitorului creantei data in gaj

Catre ……………… (numele debitorului) Subsemnatul(a) …………. cu domiciliul in ………… va notific ca prin actul de recunoastere a datoriei garantata cu gaj de creanta din data de ……. autentificat sub nr. ……… din …….. la ……….. s-a constituit gaj in favoarea mea in valoare de ………….. . Va rog a lua cunostinta de aceste acte…

Continue reading →

Notificare adresata debitorului creantei data in gaj

Catre ……………… (numele debitorului) Subsemnatul(a) …………. cu domiciliul in ………… va notific ca prin actul de recunoastere a datoriei garantata cu gaj de creanta din data de ……. autentificat sub nr. ……… din …….. la ……….. s-a constituit gaj in favoarea mea in valoare de ………….. . Va rog a lua cunostinta de aceste acte…

Continue reading →

Notificare privind incetarea contractului individual de munca

Unitatea ………………………………Sediul ……………………………….C.U.I. …………………… NOTIFICAREPRIVIND ÎNCETAREA DE DREPTA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCANr. ……. din …………. Subsemnatul (a) ……………………………., reprezentant legal al…………………………….., în calitate de , în baza dispozitiilor statutului societatii, Având în vedere (1)……………………………………………………….……………………………………………………….………………………………………………………. În temeiul prevederilor art. 56, lit. (2)….. din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, VA COMUNIC URMATOARELE 1. Contractul individual de…

Continue reading →

Notificare adresata debitorului unei obligatii de plata

NOTIFICARE Subscrisa Societate Comercială …………. cu sediul în …………, str. ………. nr. …., bl. …., sc. ….., et. …., ap. ….., sector ………, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. …………….., având cod fiscal ……….., tel./fax ………….., reprezentată prin ……………… având funcţia de …………….., în calitate de creditor în contractul nr. …….. din data de ……………….

Continue reading →

Notificare pentru rezilierea unui contract

Notificare pentru rezilierea unui contract NOTIFICARE                         Subscrisa Societatea Comercială …………………, cu sediul în …….., str. ………. nr. …., bl. …., sc. ….., et. …., ap. ….., sector …., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. …….., având cod fiscal ……., tel./fax ………….., reprezentată prin…

Continue reading →