Raspuns la intampinare prin care se invoca mai multe exceptii (respingerea exceptiilor)

JUDECĂTORIA/TRIBUNALUL……….. ……………………. STR. …………………. Sectorul/Județul DOSAR NR. …../……/….   DOMNULE PREȘEDINTE Subsemnatul …………………, posesor C.I. seria …….. nr. ………, CNP ……………, cu domiciliul în localitatea…………., str. ………….., bl. …….., ap. ……, în calitate de  …………………, prin prezenta formulez: RĂSPUNS LA ÎNTÂMPINAREA       depusă de………………………        Prin întâmpinarea depusă la dosarul cauzei de……………………., invocă mai multe…

Continue reading →

Intampinare la Apel

CURTEA DE APEL………..   …………………….   STR. ………………….   Sectorul/Județul   DOSAR NR. …../……/….                                            DOMNULE PREȘEDINTE             Subsemnatul …………………, posesor  C.I. seria …….. nr. ………, CNP ……………, cu domiciliul în localitatea………….,  str. ……….., bl. …., ap. .., în calitate de …………………, prin prezenta formulez:   ÎNTÂMPINARE LA APELUL          declarat…

Continue reading →

Intampinare cu privire la exceptii

JUDECĂTORIA/TRIBUNALUL………..   …………………….   STR. ………………….   Sectorul/Județul   DOSAR NR. …../……/….                                            DOMNULE PREȘEDINTE                Subsemnatul …………………, posesor  C.I. seria …….. nr. ………, CNP ……………, cu domiciliul în localitatea………….,  str. ……….., bl. …., ap. .., în calitate de …………………, prin prezenta formulez:                                                   ÎNTÂMPINARE       cu privire la…

Continue reading →

Model Intampinare recurs

Intampinare recurs Instanta competenta Dosar nr ………./………… Termen ……………. DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………………., cu domiciliul in ……………………., str. ………………………….., nr ………., sector ……….., in calitate de intimata – apelanta, fata de recursul declarat de catre recurenta …………………….., impotriva dec. civ. Nr …………./……………, pronuntata de catre ………………………….., sectia………………………., in dosarul nr ……………./………….., in termen legal formulez…

Continue reading →