Incheiere de legalizare a unei copii din arhiva notarului public

Incheiere de legalizare a unei copii din arhiva notarului public ROMANIA BIROUL NOTARULUI PUBLIC ………………….. SEDIUL ………………………………………………. Incheiere de legalizare nr. …. Anul ……. Luna …….. Ziua ….. Subsemnatul…………………………………………., notar public, LEGALIZEZ ACEASTA COPIE reprezentand1) …………………………, conforma cu inscrisul aflat in arhiva sub numarul ………din …………. . S-a taxat cu………………. lei, taxa de timbru conform…

Continue reading →

Incheiere de legalizare a traducerii

Incheiere de legalizare a traducerii ROMANIA BIROUL NOTARULUI PUBLIC ………………….. SEDIUL ………………………………………………. Incheiere de legalizare nr. …. Anul ……. Luna …….. Ziua ….. ………………………………………………………, notar public autorizat, atesta exactitatea traducerii cu textul inscrisului1)……………….., in limba ……………….., care a fost vizat de mine. In temeiul art. 8 lit. j) din Legea nr. 36/1995 SE LEGALIZEAZA TRADUCEREA…

Continue reading →

Incheiere de legalizare a semnaturii, a specimenului de semnatura sau a sigiliului

Incheiere de legalizare a semnaturii, a specimenului de semnatura sau a sigiliului ROMANIA BIROUL NOTARULUI PUBLIC ………………….. SEDIUL ………………………………………………………. Incheiere de legalizare nr. … Anul ……. Luna …….. Ziua ….. In fata mea, ………………………………, notar public, la sediul biroului s-a prezentat1): …………………………………….. cetatean ……………………………………., nascut la data de ………………….., in localitatea ……………………………………………………………., de sex …………………………..,…

Continue reading →

Incheiere de autentificare (la sediul biroului notarial)

Incheiere de autentificare (la sediul biroului notarial) ROMANIA BIROUL NOTARULUI PUBLIC ………………………… SEDIUL …………………………………………………….. Incheiere de autentificare nr. …. Anul ……. Luna …….. Ziua ….. In fata mea, ………………………………, notar public, la sediul biroului s-au prezentat: 1. …………………………………………………. cetatean ………………………., nascut la data de ………., in localitatea ……………….., de sex ………….,casatorit/necasatorit, domiciliat in ……………………, str….

Continue reading →