Decizie de imputare

DECIZIE DE IMPUTARE Nr. ……………….. din ………………….. Avand in vedere nota de constatare/procesul-verbal de cercetare administrativa intocmit de ……………………………………………………………………….. prin care se constata o paguba materiala in valoare de …………………………. lei, reprezentand …………………………………………………….. produsa in ziua/perioada de ……………………………. de care societatea/unitatea a luat cunostinta1) ……………………………………………………………………………DECIDEI. Imputarea sumei de …………………………. lei2) in sarcina:1. (numele si prenumele)…

Continue reading →

Decizie de imputare

DECIZIE DE IMPUTARE Nr. ……………….. din ………………….. Avand in vedere nota de constatare/procesul-verbal de cercetare administrativa intocmit de ……………………………………………………………………….. prin care se constata o paguba materiala in valoare de …………………………. lei, reprezentand …………………………………………………….. produsa in ziua/perioada de ……………………………. de care societatea/unitatea a luat cunostinta1) ……………………………………………………………………………DECIDEI. Imputarea sumei de …………………………. lei2) in sarcina:1. (numele si prenumele)…

Continue reading →

Decizie de desfacere a contractului individual de munca

DECIZIE DE DESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA Nr. ……………….. din ……………….. Avand in vedere1) …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .Tinand seama de2) ………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .In temeiul prevederilor3) art. ….. din …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………….DISPUN:1. Contractul individual de munca incheiat cu Dl/Dna ………………………………………………………….. incadrat in functia (meseria) ……………………………………….. la4) …………………………………………………… se desface incepand cu data de …………………………………….., data la…

Continue reading →

Decizie de desfacere a contractului individual de munca

DECIZIE DE DESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA Nr. ……………….. din ……………….. Avand in vedere1) …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .Tinand seama de2) ………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .In temeiul prevederilor3) art. ….. din …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………….DISPUN:1. Contractul individual de munca incheiat cu Dl/Dna ………………………………………………………….. incadrat in functia (meseria) ……………………………………….. la4) …………………………………………………… se desface incepand cu data de …………………………………….., data la…

Continue reading →

Decizie de imputare pentru inventarierea bunurilor materiale

DECIZIE DE IMPUTARE Nr. ……….. din data de …………                Având în vedere inventarierea bunurilor materiale și a mărfurilor din gestiunea minimarket-ului din care reiese o lipsă în gestiune de  ……………… lei față de bunurile și mărfurile înregistrate în contabilitatea firmei rezultă  că s-a produs o pagubă de ……………………. lei, reprezentând   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Continue reading →

Decizie de imputare

DECIZIE DE IMPUTARE Nr. ……….. din data de …………                Având în vedere inventarierea bunurilor materiale și a mărfurilor din gestiunea minimarket-ului din care reiese o lipsă în gestiune de  …………… lei față de bunurile și mărfurile înregistrate în contabilitatea firmei rezultă  că s-a produs o pagubă de …………………… lei, reprezentând  ………………………………………..  …………………………………………..

Continue reading →

Decizie de imputare

DECIZIE DE IMPUTARE Nr. ……….. din data de …………              Având în vedere……………………………………………………….. ….. ………din data de …………. întocmit de ………………………………………………………………………………………………………………….. din care rezultă că s-a produs o pagubă în valoare de lei ………………………………. reprezentând  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  Paguba s-a produs în perioada ……………………………………………….., fiind adusă la cunostinţă conducerii prin actul de constatare sus-arătat.  Răspunzatoare…

Continue reading →

Referat privind emiterea deciziei pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor

MODEL REFERATUL  PRIVIND EMITEREA DECIZIEI PENTRU CONSTITUIREA COMISIEI DE EVALUARE A OFERTELOR  – se intocmeste de contabilul sef ori administratorul achizitorului )     INSTITUTIA………………………………   Domnule director,                      Subsemnata………………………………., administrator financiar la ……………………………………………., Iasi, va rugam a emite decizie  pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor   in vederea incredintarii directe  a lucrarii de…

Continue reading →

Decizia de numire a comisiei de cercetare disciplinara prealabila

Decizia de numire a comisiei de cercetare disciplinara prealabila (Art. 263 si art. 267 din Codul muncii – Legea nr. 53/2003, m odificata si completata, publicata in M.Of. nr. 72/05.02.2003) Antet1 Hotararea/Decizia nr. ____________ din data de ________________ Ca urmare a referatului/notei/adresei inregistrate cu nr. _____ de sesizare a conducerii _______________________________2, de catre ________3, cu…

Continue reading →