Conventie matrimoniala intre viitori soti – regimul separatiei de bunuri

Conventie matrimoniala intre viitori soti – regimul separatiei de bunuri – Între subsemnaţii: A……………., cetăţean……………., domiciliat în ……………., având Cod Numeric Personal……………., pe de- o parte şi B……………., cetăţean……………., domiciliată în ……………., având Cod Numeric Personal……………., pe de altă parte, având în vedere intenţia noastră de a ne căsători la data de …………….,în conformitate cu…

Continue reading →

Conventie matrimoniala intre viitori soti – regimul comunitatii conventionale

Conventie matrimoniala intre viitori soti – regimul comunitatii conventionale – Între subsemnaţii: A…………….., cetăţean……………., domiciliat în ……………., având Cod Numeric Personal……………., pe de- o parte şi B……………., cetăţean……………., domiciliată în ……………., având Cod Numeric Personal……………. , pe de altă parte, având în vedere intenţia noastră de a ne căsători la data de ……………., în conformitate…

Continue reading →