CONTRACT DE COMODAT

 CONTRACT DE COMODAT      PĂRŢILE CONTRACTANTE      Art. 1. S.C. ……………. S.R.L. cu sediul în ………, str. ……., nr. …., judeţul …………., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ………….., având cod fiscal ………………. şi cont nr. ………….. deschis la ……………. în calitate de comodatar, reprezentată prin …………..    şi    Art. 2. Dl./D-na….

Continue reading →

Certificarea proceselor-verbale/hotararilor adunarilor generaleale asociatilor/actionarilor si identificarea participantilor

Certificarea proceselor-verbale/hotararilor adunarilor generaleale asociatilor/actionarilor si identificarea participantilor (art. 92 din Legea nr. 36/1995) ROMANIA BIROUL NOTARULUI PUBLIC ………… SEDIUL …………………………………………….   Incheiere de certificare nr. …. Anul ……. Luna …….. Ziua ….   Eu, ……………………………., notar public, la solicitarea ……………………………….., in calitate de presedinte al S.C. ……………………… S.R.L./S.A., m-am deplasat azi, data certificarii, la…

Continue reading →

Certificarea faptului ca persoana din fotografie este una si aceeasi cu cea care solicita certificarea

Certificarea faptului ca persoana din fotografie este una si aceeasi cu cea care solicita certificarea (art. 91 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 36/1995) Incheiere de certificare nr. …. Anul ……. Luna …….. Ziua ….. In fata mea, ………………….., notar public, la sediul biroului s-a prezentat ……, cetatean …………….., nascut la data de ………………………,…

Continue reading →

Certificarea faptului ca o persoana a raspuns la o notificare/somatie

Certificarea faptului ca o persoana a raspuns la o notificare/somatie (art. 91 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 36/1995) ROMANIA BIROUL NOTARULUI PUBLIC ……………………. SEDIUL ………………………………………………… Incheiere de certificare nr. …. Anul ……. Luna …….. Ziua ….. In fata mea, ………………………………….., notar public, la sediul biroului s-a prezentat la orele ……………………………….., cetatean …………………………….., nascut…

Continue reading →

Certificarea faptului ca o persoana este in viata

Certificarea faptului ca o persoana este in viata (art. 91 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 36/1995) ROMANIA BIROUL NOTARULUI PUBLIC ………………. SEDIUL ………………………………………….. Incheiere de certificare nr. …. Anul ……. Luna …….. Ziua ….. In fata mea, ……………………………………………., notar public, la sediul biroului, la ora …………………….s-a prezentat ……………………………………..cetatean …………., nascut la data de…

Continue reading →

Incheiere de data certa (inscris care prezinta/nu prezinta stersaturi sau modificari)

Incheiere de data certa (inscris care prezinta/nu prezinta stersaturi sau modificari) ROMANIA BIROUL NOTARULUI PUBLIC ………………………. SEDIUL ……………………………………………………. Incheiere cu data certa nr. …. Anul ……. Luna ……..Ziua ….. In fata mea, ………………………………….., notar public, la sediul biroului s-a prezentat: ………………………………………, domiciliat in …………………………………………………., str. ……………………….nr. ……., bloc …….., scara ……….., etaj …….., apart. …………,…

Continue reading →