Esalonarea platii amenzii

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in ……….. condamnat(a) prin sentinta penala nr. ……. din ………., a judecatoriei ………… la plata amenzii in suma de ………… lei, pentru savarsirea infractiunii prevazute si pedepsita de art. ……. respectuos va rog sa dispuneti ESALONAREA PLATII AMENZII, pe o perioada de ……….., urmand sa platesc lunar suma de …………

Continue reading →

Recuzare

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a), ………… reclamant(a) ………….. sau parat(a) in dosarul nr. ……… al acestei instante, cu termen de judecata la data de …….., Formulez: CERERE DE RECUZARE impotriva (se indica numele, prenumele si calitatea pe care o are in cadrul completului de judecata sau al procesului persoana recuzata), pentru (se enunta motivul de recuzare). Motivele…

Continue reading →

Recuzare

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a), ………… reclamant(a) ………….. sau parat(a) in dosarul nr. ……… al acestei instante, cu termen de judecata la data de …….., Formulez: CERERE DE RECUZARE impotriva (se indica numele, prenumele si calitatea pe care o are in cadrul completului de judecata sau al procesului persoana recuzata), pentru (se enunta motivul de recuzare). Motivele…

Continue reading →

Esalonarea platii amenzii

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in ……….. condamnat(a) prin sentinta penala nr. ……. din ………., a judecatoriei ………… la plata amenzii in suma de ………… lei, pentru savarsirea infractiunii prevazute si pedepsita de art. ……. respectuos va rog sa dispuneti ESALONAREA PLATII AMENZII, pe o perioada de ……….., urmand sa platesc lunar suma de …………

Continue reading →

Raspuns la intampinare prin care se invoca mai multe exceptii (respingerea exceptiilor)

JUDECĂTORIA/TRIBUNALUL……….. ……………………. STR. …………………. Sectorul/Județul DOSAR NR. …../……/….   DOMNULE PREȘEDINTE Subsemnatul …………………, posesor C.I. seria …….. nr. ………, CNP ……………, cu domiciliul în localitatea…………., str. ………….., bl. …….., ap. ……, în calitate de  …………………, prin prezenta formulez: RĂSPUNS LA ÎNTÂMPINAREA       depusă de………………………        Prin întâmpinarea depusă la dosarul cauzei de……………………., invocă mai multe…

Continue reading →

Cerere de majorare a catimii pretentiilor

JUDECĂTORIA/TRIBUNALUL……….. ……………………. STR. …………………. Sectorul/Județul DOSAR NR. …../……/….   DOMNULE PREȘEDINTE Subsemnatul …………………, posesor C.I. seria …….. nr. ………, CNP ……………, cu domiciliul în localitatea…………., str. ………….., bl. …….., ap. ……, în calitate de  …………………, prin prezenta formulez: CERERE DE MAJORARE A CÂTIMII PRETENŢIILOR                în sensul ca pârâta să fie bligată să plătească…

Continue reading →

Cerere Completatoare

JUDECĂTORIA/TRIBUNALUL………..   …………………….  STR. ………………….  Sectorul/Județul   DOSAR NR. …../……/….                                              DOMNULE PREȘEDINTE                  Subsemnatul …………………, posesor  C.I. seria …….. nr. ………, CNP ……………, cu domiciliul în localitatea………….,  str. ………….., bl. …….., ap. ……, în calitate de fost …………………, prin prezenta formulez:               CERERE COMPLETATOARE            La acţiunea introductivă de…

Continue reading →

Cerere completare dosar de pensionare

              Domnule Director                     Subsemnatul ………………..domiciliat în localitatea ………., str. ……………., nr./bl. ….., et. …., ap. …, judeţ/sector ………., depun anexat documente/acte la dosarul de pensionare în completare, pentru perioada lucrata dupa pensionare, pentru a fi trecută la pensie în…

Continue reading →

CERERE DE RESTITUIRE A GARANTIEI DE PARTICIPARE

MODEL DE CERERE  DE RESTITUIRE A GARANŢIEI DE PARTICIPARE   ANTET ………………(denumire)   CERERE de restituire a garanţiei de participare Către: …………………….Subscrisa …………………, cu sediul în …………, solicităm prin prezenta restituirea garanţiei, în valoare de ………, constituită în  vederea participării la procedura ……, privind achiziţionarea de …….…… de către …..……… .prin: o Scrisoare de garanţie…

Continue reading →

Cerere de comunicare a deciziei

JUDECĂTORIA/TRIBUNALUL………..   …………………….  STR. ………………….  Sectorul/Județul   DOSAR NR. …../……/….                                              DOMNULE PREȘEDINTE                  Subsemnatul …………………, posesor  C.I. seria …….. nr. ………, CNP ……………, cu domiciliul în localitatea………….,  str. ………….., bl. …….., ap. ……, în calitate de fost …………………, va rog să-mi comunicați Decizia nr. ………../…………. în dosarul nr. …………/……../……..,…

Continue reading →