ANTECONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE

ANTECONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE (model orientativ) Intervenit astazi ……..intre: 1.      ……………….- cetăţean român, sex …., născut la data de ………. în municipiul ………, fiul lui ……. şi al ….., domiciliat în ………, str. ………….. nr…., identificat cu BI seria … nr……. eliberat de Secţia … Poliţie la data de ….., având cod numeric personal……, în calitate…

Continue reading →