Actiune pentru tulburarea violenta a posesiei asupra terenului

Actiune pentru tulburarea violenta a posesiei asupra terenului DOMNULE PREŞEDINTE, Subsemnatul(a) ………. domiciliat(ă) în ………….. chem în judecată şi personal la interogatoriu pe ………. domiciliat în ……….. judeţul …… pentru a fi obligat să-mi lase în linistita posesie terenul situat în ………. judeţul ………, cu următoarele vecinătăţi …………….. Cer, de asemenea, cheltuieli de judecată. Motivele…

Continue reading →

Actiune tulburarea posesiei

Actiune tulburarea posesiei DOMNULE PREŞEDINTE, Subsemnatul(a) ……….domiciliat(a) in ………., chem in judecata si personal la intererogatoriu pe paratul(a) ………. domiciliat(a) in ………. pentru a fi obligat(a) sa-mi respecte pasnica folosinta a terenului in suprafata de …….. situat in ………. vecin la ………. si sa-mi plateasca suma de …… lei, reprezentand repararea prejudiciului pe care mi…

Continue reading →

Actiune de evacuare a chiriasului pentru neplata cu rea-credinta a chiriei

Actiune de evacuare a chiriasului pentru neplata cu rea-credinta a chiriei DOMNULE PREŞEDINTE,   Subsemnatul ………………., domiciliat în localitatea ……………… judeţul ……………., str. ………………….., nr. ………, etajul ………, apart. ……., chem in judecata si personal la interogatoriu pe …………… domiciliat in …………, judetul ……………., str. …………, nr. ……., etajul ………, apart. …….., pentru ca prin…

Continue reading →

Actiune civila in daune

Actiune civila in daune DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………………………., domiciliat in ………., chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul …………………, domiciliat in ……….., pentru a fi obligat: 1. sa-mi plateasca suma de ……….. lei, reprezentand contravaloarea bunurilor mobile pe care mi le-a distrus; 2. sa-mi plateasca suma de ……….. lei, reprezentand repararea prejudiciului pe…

Continue reading →

Actiune in revendicare mobiliara

Actiune in revendicare mobiliara   INSTANTA1)  ………………….                                               Domnule Presedinte,   Subsemnatul2)  ………………………….., domiciliat in3)  ………………………, str. ………… nr. ……, bloc ……, scara….., etaj …., apart. ….., sector/judet …………………………….., reprezentat prin avocat …………………………, cu sediul profesional in ……………………., str. …………………………….. nr. ………, bloc …………, scara ………, etaj …., apart. ….., sector/judet ……………………, formulez prezenta…

Continue reading →

Actiune in revendicare imobiliara

Actiune in revendicare imobiliara INSTANTA1)  ………………….                                                   Domnule Presedinte,     Subsemnatul2)  ………………………………………, domiciliat in3)  ……………………., str. ……………………….. nr. ……, bloc ……, scara….., etaj …., apart. ….., sector/judet …… …………………………., reprezentat prin avocat ………………………., cu sediul profesional in ……………., str. …………………… nr. ……, bloc ……, scara ……., etaj …., apart. ….., sector/judet …………….. formulez…

Continue reading →

Actiune de iesire din indiviziune (partaj, imparteala)

Actiune de iesire din indiviziune (partaj, imparteala) INSTANTA1)  ………………….                                               Domnule Presedinte,      Subsemnatul …………………………….., domiciliat in2)  ……………………., str. ……….. nr. ……, bloc ……, scara….., etaj …., apart. ….., sector/judet ……………………………., reprezentat prin avocat …………………….., cu sediul profesional in ………………….., str. ……………………. nr. ……, bloc ……, scara….., etaj …., apart. ….., sector/judet ……….. ……………….,…

Continue reading →

Actiune in constatare

Actiune in constatare   INSTANTA1)  ………………….                                             Domnule Presedinte,      Subsemnatul ………………………………, domiciliat in2)  …………………….., str. ………. nr. ……, bloc ……, scara ….., etaj …., apart. ….., sector/judet ………………………….., reprezentat prin avocat …………………., cu sediul profesional in …………………………, str. ……………………………. nr. ……, bloc ……., scara …….., etaj ……., apart. ………, sector/judet …………….., formulez prezenta  …

Continue reading →

Actiune posesorie in reintegrare pentru deposedare violenta

Actiune posesorie in reintegrare pentru deposedare violenta INSTANTA1)  ………………….                                                                                                                         Domnule Presedinte,     Subsemnatul2)  …………………………., domiciliat in3)  ……………………………, str. …. nr. ……, bloc ……, scara….., etaj …., apart. ….., sector/judet ………………………….., reprezentat prin avocat ……………………., cu sediul profesional in …………………………, str. …………………………………. nr. ……, bloc ……, scara….., etaj …., apart. ….., sector/judet …………………,…

Continue reading →

Actiune posesorie in reintegrare pentru tulburare violenta a posesiei

Actiune posesorie in reintegrare pentru tulburare violenta a posesiei INSTANTA1)  ………………….                                              Domnule Presedinte, Subsemnatul2)   ……………………………………………..,  domiciliat  in3)  …………………., str. ……………………………… nr. ……, bloc ……, scara….., etaj …., apart. ……..,         sector/judet ……………………………, reprezentat prin avocat ………………………….., cu sediul profesional in …………….., str. …………………………… nr. ……, bloc ……, scara….., etaj …., apart. ….., sector/judet …………………………………, in…

Continue reading →