Acte Necesare pentru Transcrierea unui vehicul de la un proprietar la altul

Pentru transcrierea unui vehicul de la un proprietar la altul sunt necesare urmatoarele documente: – cererea de transcriere a noului proprietar; – fisa de inmatriculare a vehiculului vizata de Organele Fiscale ale autoritatilor administratiei publice locale; – documentul care atesta dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului (factura, contract de vanzare-cumparare, etc.) – copie xerox;…

Continue reading →

Acte Necesare pentru Vanzarea sau Cumpararea de terenuri

Documente necesare: CERTIFICAT DE URBANISM cerere tip ( Completata de proprietar ) extras Carte Funciara ( original, si copie) nu mai vechi de 30 de zile plan de situatie sc. 1:500, 1:1000 in 3 exemplare In cazul in care constructiile existente nu sunt inscrise in cartea funciara este necesara si prezentarea actelor necesare evidentierii acestora:…

Continue reading →

Acte Necesare pentru Stabilirea resedintei

Documente necesare: Actele de identitate ale solicitantului si al celui care ofera resedinta Certificat de nastere Certificat de casatorie (daca este cazul) Actul prin care se face dovada detinerii spatiului locativ (contract de cumparare sau contract de inchiriere) Livret militar Taxa Poate te intereseaza: Acte Necesare pentru Schimbare carte de identitate (Buletin) Acte Necesare pentru…

Continue reading →

Acte Necesare pentru Stabilirea taxei de poluare

Acte necesare pentru stabilirea taxei de poluare: – 1 timbru fiscal de 2 lei; – cerere – tip de stabilire a taxei de poluare; – declaratie – tip pe proprie raspundere privind rulajul mediu anual la data inmatricularii masinii in Romania. Si urmatoarele documente sunt necesare in copie si original: – carte de identitate (buletin…

Continue reading →

Acte Necesare pentru Schimbare carte de identitate (Buletin)

Documente necesare: Cerere tip pentru eliberarea cartii de identitate; Certificatul de nastere al solicitantului, in original si copie; Certificatul de casatorie, in original si copie (daca este cazul); Adeverinta de identitate sau actul de identitate initial; Actul prin care se face dovada spatiului de locuit, in original si copie; Hotararea judecatoreasca de divort (daca este…

Continue reading →

Acte Necesare pentru Schimbare nume

Documente necesare schimbare nume: – cerere de schimbare a numelui, bine motivata, care se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei; un exemplar din Monitorul Oficial al Romaniei; – copii certificate sau legalizate dupa certificatele de stare civila ale solicitantului; – actul de consimtamant dat in forma autentica al celuilalt sot in cazul schimbarii numelui…

Continue reading →

Acte Necesare pentru Restituire diferenta taxa auto

Pentru intocmirea dosarului de restituire a diferentei de la taxa auto platita inainte de ianuarie 2012, avem nevoie de urmatoarele acte: Cererea de restituire a diferentei de taxa (descarca Cererea de restituire a diferente de taxa auto 2012 – model TIP) Copie dupa chitanta de plata sau ordinul de plata a taxei speciale pentru autoturisme…

Continue reading →

Acte Necesare pentru Repatriere

Documente necesare repatriere: Certificatul de nastere Certificatul de casatorie (daca este cazul) Actul prin care se face dovada detinerii spatiului locativ (contract de cumparare sau contract de inchiriere) Livret militar (daca este cazul) Taxa Cererea privind restabilirea domiciliului in Romania (cererea de repatriere) va fi depusa direct la sectia de politie din orasul sau localitatea…

Continue reading →