Act de desemnare a tutorelui de catre parinte

Act de desemnare a tutorelui de catre parinte   Subsemnatul…………[1], în calitate de ……….[2]al minorului/minorilor……….[3], desemnez pentru cazul în care este necesară instituirea tutelei minorului/minorilor, în conformitate cu art.114 Cod civil, pe………[4]să exercite sarcina tutelei pentru minorul/minorii susmenţionaţi. Am luat la cunoştinţă că prezenta desemnare poate fi revocată oricând, conform art.114 alin. (3) Cod civil….

Continue reading →