Actiune civila in daune

Actiune civila in daune

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul ………………………., domiciliat in ………., chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul …………………, domiciliat in ……….., pentru a fi obligat:

1. sa-mi plateasca suma de ……….. lei, reprezentand contravaloarea bunurilor mobile pe care mi le-a distrus;
2. sa-mi plateasca suma de ……….. lei, reprezentand repararea prejudiciului pe care mi l-au cauzat animalele sale, constand in ……………………………..;
3. sa-mi plateasca suma de ……….. lei, reprezentand prejudiciul pe care mi l-a cauzat fiul sau minor ………………….., constand in ……………………………;
4. …………………………………………………..;
5. ……………………………………………………

Cer, de asemenea, obligarea paratului la plata cheltuielilor pe care le voi face cu judecarea acestei cauze.

Motivele actiunii:

In fapt, la data de …………………………………………………
In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 998-999, art. 1000 alin. …. sau art. 1002 Codul civil.

image_pdfDescarca