Impotriva agravarii servitutii scurgerii apelor naturale

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………………., domiciliat in localitatea …………….., judetul ……………., str. ……………., nr. …….., etajul ………, apart. ………., chem in judecata si personal la interogatoriu pe ………… …………., domiciliat in localitatea ……………, judetul………….., str. ……………, nr. …….., etajul ………, apart. ………., pentru ca prin prin hotararea ce veti pronunta, sa-l obligati sa desfiinteze santurile facute…

Continue reading →

In tagaduirea paternitatii

DOMNULE PREŞEDINTE, Subsemnatul ………………………… domiciliat în ………………., judeţul …………………, str. ………………., nr. ……., ap. ….., chem în judecată şi personal la interogatoriu pe …………………………. domiciliată în ……………….., judeţul ……………, str. …………, nr. ….., ap. ….., în nume propriu şi în calitate de reprezentantă a copilului minor ……………………., pentru ca prin hotărârea ce veţi da, să…

Continue reading →

Act constitutiv de societate pe actiuni si in comandita pe actiuni

ACT CONSTITUTIV UNIC al Societatii comerciale ……………… S.A./S.C.A. Se infiinteaza prin prezentul act constitutiv unic societatea comerciala pe actiuni/in comandita pe actiuni …………………………… S.A./S.C.A. avand ca actionari fondatori subsemnatii:1. (numele si prenumele asociatului) ………………………………………….., nascut in (localitatea si judetul/sectorul) ………………………. domiciliat in (localitatea si judetul/sectorul) ……………………….. str. ………………………. nr. ……, bloc …….., scara ……., etaj…

Continue reading →

Esalonarea platii amenzii

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………, domiciliat(a) in ……….. condamnat(a) prin sentinta penala nr. ……. din ………., a judecatoriei ………… la plata amenzii in suma de ………… lei, pentru savarsirea infractiunii prevazute si pedepsita de art. ……. respectuos va rog sa dispuneti ESALONAREA PLATII AMENZII, pe o perioada de ……….., urmand sa platesc lunar suma de …………

Continue reading →

Confesorie de servitute

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul(a) …………. domiciliat(a) in ……….. chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) ………… domiciliat(a) in ………. pentru a fi obligat(a): 1) sa-mi permita trecerea pe terenul sau la cale publica; 2) sa foloseasca drept drum de iesire la calea publica un alt loc de trecere decat cel stabilit anterior; 3) sa-mi…

Continue reading →

Impartire a bunurilor comune in timpul casatoriei

DOMNULE PREŞEDINTE, Subsemnatul(a) ………… domiciliat(ă) în ………… chem în judecată şi personal la interogatoriu pe pârâtul(a) ……….. domiciliat(ă) în ……….. pentru ca pe baza probelor ce vor fi administrate să hotărâţi că există motive temeinice care justifică împărţirea bunurilor noastre comune şi să procedaţi la împărţirea lor. Motivele acţiunii: În fapt, sunt căsătorit(ă) cu pârâtul(a)…

Continue reading →

In evacuarea chiriasului, ca urmare a expirarii termenului locatiunii

DOMNULE PREŞEDINTE, Subsemnatul …………., domiciliat în localitatea ………………, judeţul …………, str. …………, nr. …….., etajul ……., apart. ……., chem în judecată pe ………… domiciliat în localitatea ……………., judeţul …………, str. ……….., nr. …….., etajul ……., apart. …….., pentru ca prin hotărârea ce veţi pronunţa să dispuneţi evacuarea lui pe data de ……….. din imobilul proprietatea…

Continue reading →

Procura generala de administrare inclusiv vanzare-cumparare

PROCURA Subsemnatul …………………………………………………………. cetatean ………………………………………., nascut la data de …………………………….., in localitatea ……………………………….., de sex ……………….., casatorit/necasatorit, domiciliat in ……………………………………, str. ……………………………………………… nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………………………………, posesor al …………………………., seria ……….. nr. ………………………. eliberat de …………………………….. la data de ………………………………………….., cod numeric personal …………………………………………….., imputernicesc prin prezenta…

Continue reading →

Chemare in judecata pentru tagaduirea paternitatii

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ……………, domiciliat in …………., chem in judecata si personal la interogatoriu pe sotia parata ……………, domiciliata in …………, pentru TAGADUIREA PATERNITATII intrucat este cu neputinta ca eu sa fiu tatal copilului minor …………., nascut de sus-numita la data de …………. In cazul admiterii actiunii va rog sa dispuneti radierea numelui si prenumelui…

Continue reading →

Civile in daune

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………. domiciliat in …….. chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul ………. domiciliat in ……… pentru a fi obligat: 1. sa-mi restituie cantitatea de …….. kg fructe, porumb etc. pe care le-a ridicat fara drept de pe terenul proprietatea mea sau contravaloarea in suma de ……. lei; 2. sa-mi plateasca…

Continue reading →