Procura de cumparare a unui apartament

PROCURA Subsemnatul ……………………………………………………………….. cetatean …………………………………, nascut la data de …………………………….., in localitatea …………………………………., de sex ………………, casatorit/necasatorit, domiciliat in ……………………………………, str. ………………………………………………. nr. ………………., bloc …….., scara …….., etaj …….., apart. ………, sector/judet ………………………………., posesor al ……………………………., seria …………… nr. ………………… eliberat de ……………………………… la data de ………………………………………., cod numeric personal …………………………………………………., imputernicesc prin prezenta…

Continue reading →

Asociatie pentru cumpararea de actiuni

STATUTULAsociatiei „…………………………..” CAPITOLUL I Scopul, denumirea, sediul si durata ARTICOLUL 1 Scopul si denumirea Pentru dobandirea de actiuni ale Societatii Comerciale „……………….”, care se privatizeaza, denumita in continuare societate, se constituie Asociatia „…………………..”, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997. ARTICOLUL 2 Sediul Sediul Asociatiei „…………………………………………” este in localitatea ……………………… str….

Continue reading →

Chemare in judecata pentru modificarea domiciliului stabilit minorului

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnata(ul) …………, domiciliat(a) in ………….. chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) domiciliat(a) in …………, pentru ca prin hotararea pe care o veti pronunta, sa MODIFICATI MASURA DE STABILIREA DOMICILIULUI minorului ………. (sau de incredintare a minorului spre crestere si educare) in sensul de a se stabili domiciliul minorului la mine…

Continue reading →

In rezolutiunea unui contract

DOMNULE PREŞEDINTE, Subsemnatul ……….. domiciliat în ……….. judeţul …… str. ……. ……… nr. …. etajul…. apart. nr. …. chem în judecată şi personal la interogatoriu pe ……… domiciliat în …….. judeţul ….. str. ……. nr. …. etajul ……. apart. nr. …. pentru ca prin hotărârea ce veţi pronunţa să declaraţi rezoluţiunea contractul autentificat de ……………..

Continue reading →

Pauliana impotriva unui act cu titlu gratuit

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul …………… domiciliat in ………….. Judetul ………… str. …… nr. …. etajul …. apart. nr. …. chem in judecata si personal la interogatoriu pe ……… domiciliat in ……… judetul ……. str. …….. nr. ….. etajul …. apartamentul nr. ….. si pe ……………… domiciliat in ……….. judetul ……. str. ……….. nr. …. etajul …….

Continue reading →

Chemare in judecata pentru modificarea domiciliului stabilit minorului

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnata(ul) …………, domiciliat(a) in ………….. chem in judecata si personal la interogatoriu pe paratul(a) domiciliat(a) in …………, pentru ca prin hotararea pe care o veti pronunta, sa MODIFICATI MASURA DE STABILIREA DOMICILIULUI minorului ………. (sau de incredintare a minorului spre crestere si educare) in sensul de a se stabili domiciliul minorului la mine…

Continue reading →

Recurs impotriva unei decizii penale

DOMNULE PREŞEDINTE, Subsemnatul(a) …………, domiciliat(ă) în ………… inculpat(ă), parte vătămată, parte civilă, parte responsabilă civilmente, în dosarul penal nr. ………., declar: RECURS împotriva deciziei penale (sau încheierii) nr. ………. din ……….. pronunţată de ………. prin care (se enunţă soluţia dată de instanţa de apel). Motivele de recurs: În fapt: – prin rechizitoriul parchetului de pe…

Continue reading →

In anularea unui act de partaj voluntar

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul ………………., domiciliat in localitatea …………….., judetul ……………., str. …………….., nr. …….., etajul …….., apart. ……., chem in judecata si personal la interogatoriu pe ………….., domiciliat in localitatea ……………………., judetul ………………, str. ……………, nr. …….., etajul ………, apart. …….., pentru ca prin hotararea ce veti pronunta, sa anulati actul de partaj voluntar intervenit…

Continue reading →

In evacuarea locatarului pentru purtare care face imposibila convietuirea cu ceilalti locatari

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul …………….., domiciliat in localitatea ………………., judetul ………….., str. ………………, nr. ……., etajul ………, apart. ……, chem in judecata si personal la interogatoriu pe …………. domiciliat in localitatea ………….., judetul ………….., str. ……….., nr. ……., etajul …….. apart. ……., pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa dispuneti evacuarea lui din imobilul situat…

Continue reading →

Retragere a plangerii prealabile

DOMNULE PREŞEDINTE (sau PRIM PROCUROR), Subsemnatul(a) …………, domiciliat(ă) în …………. parte vătămată în dosarul penal nr. …….., cu termen de judecată la data de ………. privitor pe făptuitorul(oarea), învinuitul(a), inculpatul(a) …………, pentru infracţiunea prevăzută de art. …… În temeiul art. 131 alin. 2 C. pen., ÎNŢELEG SĂ-MI RETRAG PLÂNGEREA PREALABILĂ şi în consecinţă vă rog…

Continue reading →